Zadržování výplat vyúčtování služeb

Může správce domu zadržovat výplatu vyúčtování služeb za rok 2016 z důvodu reklamujících vlastníků za úhradu pokuty udělené Oblastním inspektorátem práce ve výši 21.000,- Kč, kterou ani vlastníci nezavinili. Vina je na správcovské firmě a výboru.

Dagmar Hrnčířová