Otázka v sekci Chcete se zeptat

Založení SVJ při malém počtu BJ

NOZ 89/2012 ve znění od 1.12.2018 v §1198 (1) říká "... založí-li je vlastníci jednotek, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce" a §1199 říká: "Je-li v domě méně než 5 jednotek, může být společenství vlastníků založeno, pokud s tím souhlasí všichni vlastníci jednotek".
Co se rozumí pojmem "dům"? V jedné budově jsou dva vchody s dvěma popisnými čísly, pod každým popisným číslem jsou 4 bytové jednotky. V budově je společné vytápění a společné prostory pro všech 8 bytů. Je povinnost založit společenství vlastníků pro všech 8 bytů? Neplatí povinnost založit společné vlastnictví pro 4 byty pod jedním popisným číslem?

Ivan Langer

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody