Otázka v sekci Chcete se zeptat

Zánik mandátu neodpovídá datu v OR – co dělat?

Z našeho čtyřčlenného výboru odstoupili dva členové - mandát prvního zanikl 5.6.2017, mandát druhého zanikl 30.8.2017. Výbor byl doplněn o dva nové členy, kteří byli zvoleni na shromáždění 3.10.2017 a následně jsme podali žádost o změnu v obchodním rejstříku. Zápisem do OR byli zapsáni noví členové výboru a vymazáni oba odstoupivší členové, u nichž bylo zapsáno datum zániku jejich funkce a členství ve výboru 3.10.2017. Dne 5.3.2018 oba odstoupivší členové požádali o dodatečnou opravu v obchodním rejstříku, protože jejich mandáty zanikly 5.6.2017, resp. 30.8.2017, avšak vymazáni byli z OR až 3.10.2017.
Zdá se nám nesmyslné žádat OR o opravu po tolika měsících a prosíme o radu v této věci.

Drahomíra Podhrázská

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody