Otázka v sekci Chcete se zeptat

Zasklení balkónů z FO

Jsem vlastníkem bytu v panelovém domě, kde část bytů je v osobním vlastnictví, převážná část je bytů družstevních. SVJ není zřízeno, celý dům spravuje BD. Na poslední domovní schůzi si přítomní odhlasovali, že z FO bude mimo zateplení fasády provedeno rovněž zasklení balkónů (převážná část bytů má balkón, ne však všechny). Protože ve FO není dostatek finančních prostředků, přítomní si rovněž odhlasovali na zasklení balkónů vzetí úvěru od BD. V obou případech jsem hlasoval proti těmto návrhům i proto, že se nepočítá se žádnou kompenzací pro byty bez balkónu. Protože jako vlastník bytu bez balkónu nesouhlasím s tím, aby se z FO hradilo zasklení balkónů (což není žádná oprava), chtěl bych se zeptat, jestli mám nějakou možnost rozhodnutí domovní schůze zvrátit. Domnívám se, že bez mého souhlasu, jako vlastníka bytu a a spoluvlastníka společných částí domu, nelze zatížit dům úvěrem. Případně se chci zeptat, jaký je váš názor na realizaci zasklení balkónů z FO. Domnívám se, že fond oprav, jak už z názvu vyplývá, je určen především na údržbu a opravy domu a ne na zhodnocování jednotlivých bytů.

Jindřich Škripko

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody