Otázka v sekci Chcete se zeptat

Zatékání do garáží – jak toto zakotvit do kupní smlouvy při prodeji bytu

Dva bytové domy (s celkem 29 byty) jsou spojeny zastřešeným garážovým prostorem pro 29 vozidel.
Jejich střecha je využita jako pochůzná užitná terasa pro 4 byty v 2.NP. Terasa je fyzicky rozdělena na 4 stejné díly, užívané pro relaxaci, hraní dětí i jako minizahrádka. Ze stropu v garážovém prostoru občas - nepravidelně vytéká voda a na podlaze tvoří louži. Průsak potrubí byl už dodavatelem stavby vyloučen. Voda se objevuje bez přímé časové souvislosti s deštěm.

Protože přizvaný odborník podmiňuje své placené vyjádření obnažením povrchové plochy, resp. všech čtyř dílů teras, velmi zvažujeme své rozhodnutí vzhledem k nejistému výsledku a vysokým nákladům. Po obnažení plochy s porostem by mohly být žádány náhrady za způsobené újmy. Pokud se technická příčina nenajde a neprokáže se ani žádné zavinění, mnohatisícové náklady by zatížily rozpočet SVJ.

Čekat bychom mohli dále, ale majitelé jednoho bytu jsou v jednání o jeho prodeji. Mimo jiné možné alternativy příčiny problému zatékání, jsou majitelé prodávaného bytu spojeni s variantou poškození krycí fólie pod zeminou, kde pěstovali rajčata a fixovali je tyčkami.

Je prosím na naší straně možnost/oprávnění, chtít po prodávajících spoluvlastnících, aby zaznamenali současný stav problému zatékání do kupní smlouvy s upozorněním na povinnost kupujících (nabyvatelů bytu), účastnit se na nákladech za technický průzkum, popř. na náhradě škody při jejím případném zjištění a prokázání?

Miroslav Hrad

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody