Otázka v sekci Chcete se zeptat

Zatékání do objektu v záruční i pozáruční době

V roce 2011 byl náš dům zkolaudován. Již během 3-leté záruční doby bylo zjištěno několik závažných stavebních závad, které jsme řádně reklamovali. Z nich se dodavateli stavby podařilo v této záruční době skoro všechny vyřešit, jedna se však stále táhne. Jedná se o zatékání ze střechy garáží do garáží. Investor provedl několik opatření, jak v záruční době domu, tak i poté, co záruka na dům skončila. Poslední v červnu 2016 s tím, že s tímto problémem nebude mít do budoucna nic společného a my v dobré víře jsme podepsali protokol, že závada je odstraněna. V tom okamžiku se jevila jako odstraněná. Ale závada se objevila nyní po 11 měsících po podepsání protokolu znovu. Nám se jedná o to, zda tvrzení dodavatele je oprávněné, když nám odmítá závadu letos na své náklady odstranit, anebo, zda máme stále právo na bezplatné odstranění zatékání, neboť reklamovaná závada byla uplatněna již v době záruky a v současné době se zatékání stále projevuje. Proto Vás prosíme o návod-radu, jak v této záležitosti máme argumentovat, případně se sdělením, na jaké právní podklady se máme ve sporu odvolat. A v případě, že by naše argumentace nebyla ze strany dodavatele uznána, jak dále máme postupovat. Moc Vám za SVJ děkujeme za odpověď.

Jaroslav Vodrážka

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody