Otázka v sekci Chcete se zeptat

Zcela nefungující Výbor společenství

Od roku 2013 Výbor společenství nesvolal žádnou schůzi a dosud jsem od té doby nedostal žádné vyúčtování ani vyrozumění o hospodaření s financemi a správou majetku. Okolí domu je neudržované a dochází k vážnému poškozování především obvodového zdiva vlivem náletových dřevin a počasí. Členové výboru jsou zároveň pouze dva, neboť v témže roce odstoupil jeden z členů výboru z funkce a odstěhoval se. Není ani členem společenství. Jeho ukončení členství a odstoupení z funkce bylo řádně odsouhlaseno v září 2013. Doplňující člen nebyl zvolen. Zbývající členové nereagují na žádné dotazy vysvětlení a písemné žádosti o svolání členského shromáždění. V domě, kde se vše odehrává, je šest bytových jednotek a jsem jediný, kdo usiluje o řešení. Nikdy nám nebyl předložen žádný návrh ani vypracování úpravy Stanov společenství, jejichž změnu požaduje nový Občanský zákoník. Věřím, že pochopíte moji situaci a poradíte, jak postupovat dál.

František Marcín

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody