Otázka v sekci Chcete se zeptat

Změna v Prohlášení vlastníka

Původní vlastník bytů (BD) při vyhotovení Prohlášení vlastníka zahrnul výměru (ca17m2) jednoho pokoje, jenž je součástí bytu a je ve vedlejším domě, do podílu bytu deklarovaného v Prohlášení vlastníka.
Z tohoto podílu vychází správce při stanovení částky na platby, které jsou z podílů bytů počítány a současně také je dle tohoto podílu rozdělován výnos z nebytových prostor. Měření spotřeby tepla v této místnosti řeší SVJ vedlejšího domu, radiátor je napojen na topný okruh tohoto domu. Můj dotaz je, jakým způsobem tuto chybu opravit a podíl bytu uvést do souladu se skutečností.

Zdeněk Čermák

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody