Otázka v sekci Chcete se zeptat

Změna rozúčtování nákladů za služby

Dovoluji se na Vás obrátit s dotazem, zda dále popsaný postup výboru společenství vlastníků jednotek (dále SVJ) je správný a je v souladu s obecně uznávanými stanovami SVJ. Jeden z bodů schůze byla změna stanov SVJ spočívající ve změně nákladů za služby tak, že veškeré položky služeb budou rozúčtovány pouze na jednotky, bez ohledu na počet obývajících osob. Tato změna byla odsouhlasena ¾ většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek. Musím však uvést, že z celkového počtu 26 vlastníků bylo jen 11 fyzicky přítomných a bohužel jen 2 jsme hlasovali proti změně. V dosud platných stanovách je odvoz komunálního odpadu, provoz výtahu, osvětlení a úklid společných prostor v domě rozúčtovány dle počtu osob obývající jednotlivé jednotky. Tyto stanovy byly řádně odsouhlaseny na 1. schůzi SVJ za přítomnosti právního zástupce. Považuji tuto účelovou změnu stanov SVJ za krajně nespravedlivou, a myslím i protiprávní. Prosím Vás o posouzení popsané záležitosti, popř. poraďte jak postupovat, aby tento samoúčelný záměr změny stanov byl zvrácen.

Karel Hudec

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody