Otázka v sekci Chcete se zeptat

Změna správce a příslušné právní kroky

Na internetu se uvádí, že změnu správce, výpověď a nového správce schvaluje Shromáždění. Vyplývá rozsah a pořadí těchto kroků ze zákona nebo jiného právního předpisu, nebo vystačíme s vlastními stanovami, které zákon respektují?

Výbor SVJ Krakovská

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody