Otázka v sekci Chcete se zeptat

Změna výpočtu jednotlivých příspěvků a zpětné důsledky

Naše SVJ bylo založeno v roce 2001. Příspěvky na správu domu a pozemku se vybíraly dle velikosti jednotlivých podílů. Na konci roku 2015 byly schváleny nové stanovy SVJ, kde je příspěvek rozdělen do dvou skupin (podle velikosti podílů a podle počtu bytových jednotek v domě). Firma, která se nám stará o účetnictví byla koncem roku 2016 upozorněna na tyto nesrovnalosti, ale ujišťovala nás, že nic měnit nemusíme.
Otázky: Mělo by SVJ trvat na změně výpočtu jednotlivých příspěvků? Musí SVJ zpětně vyúčtovat některým vlastníkům případné přeplatky na tomto příspěvku? Může SVJ zpětně požadovat o doplacení příspěvku u vlastníků, kteří měli vyměřený nižší příspěvky? Kdy měli nastat změny ohledně příspěvků (od platnosti NOZ nebo od platnosti nových stanov)? Je zde nějaké riziko postihu výboru SVJ v případě, když se nadále budou příspěvky vybírat jen podle velikosti podílů, jak je tomu doposud?

Eva Černá

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody