Otázka v sekci Chcete se zeptat

Zneužívání kamerového systému pro osobní účely

V roce 2014 jsme uzavřeli smlouvu s hlídací firmou na ostrahu bytového domu. V této smlouvě bylo zakotveno využívání kamerového systému ve večerních hodinách této služby. Po ukončení této smlouvy převzala kamerový systém předsedkyně výboru SVJ, i když účel, pro který byla kamera zřízena pominul. Nyní kameru využívá bez souhlasu členů SVJ pro svoji potřebu. Přestože byla ze své funkce odvolána, využívá tento systém i nadále a nyní sleduje i členy nového výboru SVJ. Nikdo netuší, že je kamerový systém funkční. Jaké máme možnosti zabránit tomuto nechtěnému sledování?

Ing. Jaromír Pešek

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody