Otázka v sekci Chcete se zeptat

Zpracování osobních údajů

Jaký je právní (zákonný) důvod pro SVJ jako správce osobních údajů pro zpracovávání osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů (členů SVJ) pro tyto kategorie osobních údajů: datum narození, telefon a e-mail?
Je-li to: GDPR čl.6 odst.1 písm.c) Zpracování osobních údajů je zákonné, pokud je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. (obdobně zákon 101/200 §5 odst.2 písm.a)
pak otázka: Podle ustanovení jakých zákonů lze doložit, že zpracování zrovna těchto uvedených kategorií je nezbytné pro splnění právních povinností správce?

Je-li to: GDPR čl.6 odst.1 písm.f) Zpracování osobních údajů je zákonné, pokud je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí osoby, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. (obdobně zákon 101/2000§5 odst.2 písm.e)
pak otázky: Jak správce prokáže nezbytnost zrovna těchto uvedených kategorií pro účely svých oprávněných zájmů?
Kdo posoudí, že oprávněné zájmy správce jsou důležitější, než práva subjektů údajů na ochranu osobních údajů?

Vlastislav Kaut

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody