Otázka v sekci Chcete se zeptat

Způsob kooptování druhého člena kontrolní komise

Dobrý den, ve Stanovách našeho SVJ máme mít 5 členů výboru a 2 členy kontrolní komise. Na Shromáždění v minulém roce prošla hlasováním pouze jedna kandidátka, která si po určité době sama kooptovala druhého člena kontrolní komise. Avšak tato kooptovaná členka kontrolní komise neprošla letošním hlasováním na Shromáždění. Hned večer po Shromáždění členka kontrolní komise oznámila výboru SVJ, že znovu kooptovala tutéž paní (která nebyla na Shromáždění zvolena) jako druhou členku KK. Je to právně možné? To by pak ztrácela volba na Shromáždění jakýkoliv smysl...

Jana Hubínková

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody