Otázka v sekci Chcete se zeptat

Způsob volby nového člena výboru

Máme tříčlenný výbor. Bohužel předseda zemřel. Stávající dva členové proto svolali mimořádné shromáždění, kde se volil nový člen výboru. Sečtením přítomných vlastníků, jejich podílů, bylo zjištěno, že shromáždění není schopné usnášet se. Místopředseda proto shromáždění ukončil. Dále vyhlásil, že v souladu se stanovami za 5 minut začíná náhradní shromáždění, kde budou rozhodovat přítomní vlastníci. V domě máme 40 BJ. Přítomno bylo 19 vlastníků. Je tento postup správný, i když je ve stanovách?

Roman Žemlička

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody