Zřízení kontrolní komise

Může shromáždění vlastníku bytových jednotek schválit zřízení kontrolní komise, i když povinnost nebo možnost jejího zřízení nemáme ve Stanovách společenství?

Ludmila Feščuková