Otázka v sekci Chcete se zeptat

Zvolení výboru je v rozporu se Stanovami

Dobrý den, prosím o informaci, jak postupovat v případě, že členská schůze SVJ na svém zasedání v září loňského roku zvolila nový 3 členný výbor, ovšem s rozporu se stávajícími stanovami. Předseda výboru, který byl zvolen nadpoloviční většinou vlastníků, není majitelem bytu v bytovém domě (dle stávajících stanov může být členem výboru pouze majitel nemovitosti). Členka výboru svůj byt prodala, další člen výboru nemovitost prodává. Výbor tedy nefunguje, nemá kdo svolat členskou schůzi a správcovská firma neprovádí žádné platby, jelikož platební příkazy nemá kdo podepisovat. Ostatní majitelé bytů jsou především státní příslušníci z Ruska a komunikace s nimi je téměř nemožná. Situace v domě je tedy patová. Může převzít správu nad domem místo SVJ někdo jiný a na koho se v tomto případě obrátit? Krajskému soudu, pod který SVJ patří žádné změny hlášeny nebyly.

Tento dotaz byl už možná zodpovězený v sekci Rady a návody