REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ

Renovace panelového domu

O výhodách zateplení,  úsporách energií a vyšší kvalitě bydlení není třeba pochybovat. Vyvarujte se ale polovičatých a kvalitativně nedostatečných řešení. Jsou ve výsledku horší, než vůbec žádná.

Hlavní energeticky úsporné kroky

Co se dnes považuje za kvalitní rekonstrukci? Proběhl program Zelená úsporám, který nastartoval výraznější podporu úsporných opatření objektů pro bydlení. Bohužel původní záměr, dostat všechny objekty do nízkoenergetického standardu, se díky „lobby“ rozplynul doplněním možnosti částečných opatření a nižší hranice úspor.
Naprostá většina investorů však v konečném důsledku využila nižší laťku použitím částečných opatření, například zateplení fasády kolem 12 až 14 cm izolace a výměny oken s dvojskly.

 

Jak dosáhnout stejných energetických úspor, které vidíme například v Německu? Základem je silná vrstva izolace. Potřebná tloušťka izolace je většinou investorů značně zpochybňována. Ekonomicky optimální tloušťka izolace je 20 až 30 cm, po započtení vstupních nákladů a množství spotřebované energie za životnost 25 let, dle typu obvodových zdí u bytových domů. Stejně je tomu i u střech, kde uvažujeme s tloušťkami 30 až 40 cm.

 

Nesmíme zapomínat ani na izolování nevytápěného přízemí nebo sklepu minimálně 10 cm izolace ze spodní strany stropu. O celkovém výsledku výrazně rozhodují především precizně vyřešené detaily (ostění oken, zateplení parapetů, zateplení detailů na balkónech a lodžiích atd). Okna s izolačními trojskly jsou dnes už standardem.

 

Nezapomínat na řešení větrání

Rekonstruované bytové domy mají po „zateplení“ často problém – těsná obálka, zejména po výměně oken a nedostatečná intenzita větrání, má za následek zvyšování relativní vlhkosti vzduchu nad 60 %. Takové prostředí je ideální pro růst plísní, rozmnožování roztočů a s tím spojených nemocí jako jsou alergie či astma. Nejúčinnějším řešením je kontinuální větrání o optimální intenzitě, které však uživatelé, zejména v zimním období, nejsou schopni a ochotni dodržet („Proč větrat, tím nám přeci utíká teplo.“).

 
 

„Lékem“ na tuto situaci je jedině nucené větrání. Základem(zdaleka ne optimálním řešením) je alespoň instalovaný systém v rámci vyměněných oken. Systémy tohoto typu obvykle lze instalovat na již vyměněná okna i dodatečně. Plnohodnotnější je pak systém založený na principu efektivního zpětného zisku tepl – rekuperace, kdy je čerstvý vzduch přiváděn v požadovaném množství do obytných místností a odpadní vzduch je odváděn z míst vzniku znečištění, jako jsou kuchyně, koupelny či toalety. Takto eliminujeme tepelné ztráty větráním až o 90 %.

Cesta k úspěchu

Je paradoxní, že většina bytových domů se po revitalizaci dostává do situace, kdy jsou sice platby za energie znatelně nižší, ale tak důležitá část, jakou je kvalita vnitřního prostředí, zůstává stejná, ne-li horší.
Cílem dnešních revitalizací (základem je profesionální projekční řešení) proto musí být komplexní vylepšení kvality budov bez zanedbání důležitých prvků a precizního vyřešení všech detailů. Jen tak lze mluvit o správně investovaných prostředcích a skutečné obnově bytového fondu ke spokojenosti a prospěchu všech.

 

Kvalitní zateplení a revitalizace domů – to je VEXTA.