6 důležitých bodů, na co si dát u stanov pozor

Nezapomeňte, zákonná povinnost aktualizovaných stanov se blíží! Do konce roku je třeba stanovy přizpůsobit novému občanskému zákoníku, jinak hrozí SVJ pokuta až 100 000 Kč, dle zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Využijte tohoto nařízení a nechte si postavit stanovy na míru vašim potřebám. Podívejte se, o které body si vaši kolegové z jiných společenství rozšiřují stanovy nejčastěji.

Stále velké množství společenství se spoléhá na vzorové stanovy. Ty mají ale množství ustanovení, které nevyužijí, a naopak body, které jim v praktickém využití budou chybět. Často se stává i to, že se neodborně připravené stanovy v praxi ukážou jako neúplné a neporadí si se vším, na co výbory v domě narazí.

Spěchejte, ale chytře

Nemáte-li stále nové stanovy hotové, začíná vás tlačit čas. Neukvapte se a neschvalte si ve spěchu něco, s čím budete další roky jen bojovat, co provozu vašeho společenství nebude vyhovovat. Stanovy jsou základním dokumentem, který při správném formulování zlepší fungování celého SVJ. Nedopusťte se v tlaku chyb a obraťte se s jejich sepsáním na právní firmy specializované na problematiku bytových domů. Pokud jde vše podle plánu, je zpracování nových stanov otázkou maximálně deseti dnů.

Abychom vám formulaci jejich obsahu alespoň trochu usnadnili, zeptali jsme se právníků z Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm na několik rad. Respektujte prosím, že následující šest bodů není z kapacitních důvodů kompletním doporučením, ale vybranou ukázkou nejčastěji poptávaných bodů.

1. Jak řešit situaci s dlužníky

Předcházejte problémům a dejte do stanov přesný postup, kdo a jak zodpovídá za podchycení vzniklého dluhu, jak s dlužníkem nakládat, tzn. kdo, kdy a jakou posílá výzvu, kdy podá žalobu, nebo i to, že náklady s vymáháním dlužné částky nese dlužník. Nezapomeňte na sankce z prodlení plateb nebo poplatky za vymáhání. Mějte na paměti, že dluh, který si nechá výbor utéct svou nečinností nebo liknavostí hradí z vlastní kapsy.

2. Diskutovaná otázka pokut

Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého. A totéž platí i mezi vlastníky v bytovém domě. Porušování domovního řádu a narušování soužití dokáže vyvolat obrovské nešvary. Pravdou je, že se řeší těžko a zdlouhavě. Pokuty jsou jedním z prvních kroků a fungují na 99 % problémových situací vlastníků a nájemníků. Pokuty by však neměly být šikanózní a měly by mít racionální základ i výšku.

Stanovit můžete rozmezí částky, případně jako přílohu stanov dát ceník pokut za dílčí pochybení. Pokuta může být paušální nebo za každý den trvajícího problému. Stanovte, jakým způsobem se budou pokuty vymáhat. Charakterizujte pokuty ve stanovách tak, aby byl celý bod prakticky proveditelný a nestal se prázdnou bublinou. Slušným vlastníkům musí pomáhat.

3. Finanční limity

Upravte, do jaké částky může výbor rozhodovat samostatně, pro jakou je třeba souhlas shromáždění a od jaké částky se musí vypsat výběrové řízení.

4. Rozhodování per rollam a nutné většiny

Stanovy se sepisují hlavně s ohledem na budoucnost, vymaňte se ze starých postupů. Připusťte v nich korespondenční hlasování. Nechte si také poradit kolik ´většiny´ potřebujete k přijetí rozhodnutí. NOZ tu nechává poměrně velký prostor, je zbytečné se svazovat starými zvyky.

PŘEČTĚTE SI CELÝ ČLÁNEK V MAGAZÍNU Č. 5/2016. ZDARMA SI HO MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.