Jak insolvence zastavila exekuci a výbor způsobil škodu 17 000 Kč

Tento případ je jiný než ostatní. Jiný v tom, že dlužník už v domě dokonce ani nebydlel. Přesto bylo nutné, aby si výbor s bývalým vlastníkem poradil. Čekalo ho vymáhání dluhu po prodeji jednotky, exekuce i insolvence. A že to byl oříšek vskutku tvrdý!

Rovnou přiznáváme, že výraz „nebydlel“ není úplně přesný. Není rozhodující, jestli v domě někdo bydlí nebo nebydlí, ale jestli je či není členem společenství, tedy zda vlastní nebo nevlastní jednotku. Výraz „bydlí“ jsme však použili záměrně, aby bylo zřejmé, že následující řádky se týkají případu insolvence bývalého vlastníka.

Jak vlastník výboru, i přes jejich snahu, vypálil rybník

Vše začalo v době, kdy vlastník měl vůči společenství dluh. To správně konalo. Nejdříve upomínka, pak žaloba, pak výhra u soudu následovaná exekucí. Svou pozici si zde výbor v podobě řádného hospodáře obhájil doslova na jedničku. Vlastník ovšem v mezidobí (před soudním rozhodnutím ve věci) svou jednotku standardně prodal, a tím se dostal mimo běžné radary zatím dobře fungujícího výboru. Je nutné dodat, že výbor žádným způsobem nemonitoroval exekuce ani insolvence, katastr nemovitostí ani insolvenční rejstřík.

Zlom nastal, když přišel předsedovi panu Jiřímu Šiklovi (71) dopis od exekutorky, ve kterém stálo, že exekuce dále pokračovat nebude, jelikož na povinného byl vydán úpadek formou oddlužení, a proto se exekuce zastavuje.  

O dlužníkově insolvenci se předseda Šikl dozvěděl až tímto dopisem, ovšem jak záhy zjistil, bylo již po termínu pro přihlášení pohledávek. Nutno uvést, že povinnost exekutora není hlásit insolvenční řízení nebo dokonce něco do insolvenčního řízení přihlašovat. Sledovat insolvenční rejstřík a katastr nemovitostí je zcela a bez výjimky povinností předsedů a výborů.

Pan Šikl je však čtenářem našeho právního magazínu, který požádal o právní radu. A jelikož přišel právníkům jeho případ nefér, nabídli mu pomoc z Bezpečnostního fondu RejstrikySVJ.cz.

Jiří Šikl, Česká Lípa

Ten slouží k úhradě škod za výbory, které ač svou práci dělají správně a pečlivě, dostanou se do situace, kdy škoda  vznikne a pojišťovna pro nedostatek součinnosti a tzv. předcházení škodám odmítne hradit s odkazem na výlukové pojistné podmínky.

Záchranné lano tedy tentokrát doletělo do České Líp. Rozhovor s předsedou Šiklem přinášíme v příběhu s dobrým koncem.

Ani vašemu domu se dlužník nevyhnul. Jak se to celé seběhlo?

Náš dlužník byl problematický vlastník, který fyzicky napadal svou manželku a dítě, dokonce jim znemožnil bydlení ve společném bytě. Po jejich odchodu v něm zůstal žít sám a přestal platit. Nakonec byt prodal a zmizel. Čekali jsme, že z utržených peněz zaplatí dluh vůči SVJ, ale nestalo se.


Zřejmě vás napadne, že dluh na prodané jednotce měl být převeden na nového majitele. Popisovaný hon na dlužníka, resp. jeho dluh a prodej jednotky ale spadají do roku 2013. Úprava platná do 31.12.2013 v zákoně o vlastnictví bytů také počítala s přechodem práv a závazků spojených s vlastnictvím jednotky (§ 13 odst. 5 a 6 BytZ a § 20 BytZ). Úprava byla ale velmi neúplná a nejednoznačná. S jistotou se dovozoval přechod věcných práv a závazků vyplývajících z rozhodování společenství. Bylo např. judikováno, že vlastník jednotky, který jednotku převedl na jiného, je pasivně legitimován ve sporu o platby záloh podle § 15 odst. 2 BytZ, které se staly splatnými v době, kdy byl vlastníkem jednotky; na nabyvatele jednotky povinnost platit tyto zálohy nepřecházely.


Jak jste postupovali?

Ještě, když tu bydlel, dostal od nás doporučený dopis, na který nereagoval, a soudem vydaný platební rozkaz k platbě, který také nepomohl. Po prodeji jeho jednotky jsme čekali asi měsíc, dva, že z utržených peněz své dluhy uhradí. Když se neměl k placení, spojil jsem se s exekutorkou, aby na něj vyhlásila exekuci. Přišlo mi to jako logický krok: dlužník neplatí – pošleme na něj exekuci.

Částku jste ale nevymohli.

Ne. Z exekutorského úřadu přišel dopis, že byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho oddlužení, a že díky tomu není možné provést exekuci. Navíc ani v průběhu exekuce se nepodařilo částku vymoci, protože prý dlužník nemá žádný majetek ani práci. Dluhů prý měl všude pěknou řádku.

Takže exekuce nevyšla. A co přihlášení k jeho insolvenci?

Tím nám právě vznikl celý problém, protože jakmile přišel ten dopis, exekutorka v ten den zjistila, že je už po termínu k přihlášení do insolvence. V den, kdy od soudu dopis přišel, bylo už asi týden pozdě.

Povinností exekutora je informovat vás o majetku dlužníka – kolik peněz má na účtu, jaký má majetek i za kolik pracuje. Měli jste tyto informace?

Už když jsme dali návrh na exekuci, říkal jsem exekutorce, že přes to, že je náš dlužník v invalidním důchodu, tak vím, že chodí pracovat do jedné bezpečnostní agentury. Viděl jsem ho často v jejich uniformě. Řekla nám ale, že to zjišťovala, ale že nikde nepracuje a po prodeji bytu nemá žádný majetek. Je ale samozřejmě možné, že v té době akorát skončil, nebo tam zkrátka pracoval na černo.  

Necítili jste se výsledkem tak trochu podvedení?

Co jsme mohli dělat!? Ten dopis říkal vše: exekuce nebude, protože nic nemá, a insolvenci jste zmeškali. Exekutorka nám potvrdila, že už se nedá dělat nic. Tím pádem jsme to brali tak, že peníze zkrátka nevymůžeme. Pak mě napadlo, napsat si o radu do magazínu Výbor, kde mě spojili s  RejstrikySVJ.cz Bezpecnostním fodem. Díky němu bude naše škoda uhrazená a nebudeme ji muset platit my, výbor, ze svých důchodů.

Službu RejstrikySVJ.cz, která monitoruje insolvence z insolvenčního rejstříku a exekuce z katastru jste v té době neměli?

Ne, neměli. Vůbec jsme nevěděli, že něco takového můžeme kdy potřebovat.

Takže jste oba rejstříky vůbec nikdy nekontrolovali ? To je totiž povinnost výboru a ne exekutora.

To jsem nevěděl. Myslel jsem, že když je to jednou v exekuci, že se k nějaké částce dostaneme. Vůbec jsem nevěděl, že k tomu může být ještě nějaká insolvence a že existuje někde nějaký insolvenční rejstřík. A samozřejmě jsem v té době netušil, že se to dá snadno oboje monitorovat v jedné službě od RejstrikySVJ.cz. Byl to první dluh, který jsme tu řešili a neměli s tím žádné zkušenosti.

Řešili jste na výboru, že jste za vzniklý dluh zodpovědní osobním majetkem a vlastně byste ho měli SVJ uhradit ze svých peněz?

Neřešili, nevěděli jsme to. Až já jsem se to dočetl v magazínu Výbor, proto jsem psal o radu, protože mi naše situace nepřijde spravedlivá, ale chtěl jsem být připravený. Zatím jsem to raději nikomu neřekl, aby se na mně nechtěl hojit. Jsme samozřejmě pojištění. Právníci B.A.Z.u nám bezplatně vyjdou co nejvíce vstříc a pokusí se vyjednat i plnění pojišťovny nebo nám částku uhradí z fondu.

Ze zkušenosti bohužel víme, že v tomto případě pojistka nepomůže. Jak se vlastně díváte na to, že členové výborů mají zodpovědnost jako kterýkoliv jiný vrcholový management se všemožnými poradci? Nemáte chuť kvůli tomu složit funkci?

Zrovna včera ano. Každý má plno řečí, ale dělat to nikdo nechce. Navrhoval jsem, ať si tedy zaplatíme profesionálního předsedu, protože o odstoupení uvažuje celý výbor. Podle stanov, když nebude mít nikdo jiný o zvolení zájem, musí původní výbor tři měsíce dosloužit. Pak by nám soud někoho přidělil a my ho samozřejmě musíme zaplatit. A to bude dražší, než jsme my stávající členové výboru. Jenže na to vám nikdo nic neřekne, jen sedí jak berani.

Řešit něco, když nevíte jak, musí být nepříjemné. A k tomu odpovědnost výborů. Jak jste se z celého poučili?

Teď tu máme dalšího vlastníka, který má přes rok exekuci na bytě, ale nám nic nedluží. I tak si ho hlídáme. Stejně ale nevím, kam se obrátit, kdyby nám dlužit začal.

Museli byste se obrátit na právníky. Jak jste se o této exekuci dozvěděli?

Právě na základě té nemilé zkušenosti s prvním dlužníkem. Teď zpětně vidím, kolik věcí jsme nevěděli a co si nehlídali, resp. že to vůbec hlídat máme. Zřídili jsme si kontrolu jednotek v katastru a vlastníků v insolvenčním rejstříku od RejstrikySVJ.cz. Zmínka o téhle druhé exekuci nám už přišla emailem v rámci jejich pravidelné kontroly. Kdyby teď přišlo na insolvenční řízení, dozvíme se o tom taky tak. Hlavně teď už včas.


Co je Bezpečnostní fond RejstrikySVJ.cz

Součást advokátní služby RejstrikySVJ.cz, která pro výbory pravidelně kontroluje dva nejvýznamnější rejstříky: katastr nemovitostí pro exekuce a insolvenční rejstřík pro úpadky vlastníků. V případě, že výbor situaci nepodcenil, ale škoda byla i tak způsobená, je možné požádat o úhradu škody z fondu. Plnění je nenárokovatelné a podléhá schválení rady právníků, která službu RejstrikySVJ.cz provozuje.

Kde lze hlídat exekuce a insolvence, abyste nepromeškali termín

Za poplatek:
RejstrikySVJ.cz  monitorují každý týden oba důležité rejstříky, tedy jak katastr, tak insolvenční rejstřík. Je-li vydán úpadek na vlastníka s lhůtou k přihlášení, dává vám vědět až na 6 emailů, které si sami zadáte – celému výboru, správci, účetnímu nebo vašemu právníkovi. Je-li zapsána do katastru exekuce a jiné změny, posílá odkaz na výpis jednotky s vyznačenou změnou. Ceny jsou od 10 do 16 Kč bez DPH/měsíc za jednotku. Ověřit cenu si vašeho SVJ si můžete na www.RejstrikySVJ.cz

Zdarma:
Insolvence: Veřejně dostupný insolvenční rejstřík. V něm při kontrole musíte týden co týden ručně vložit jména všech vlastníků v domě a kontrolovat, zda-li na některého z nich není vyhlášen úpadek formou oddlužení nebo konkurzu. A to jak u fyzických osob, manželů, tak firem, které v domě mohou vlastnit jednotky. Máte -li tedy 50 vlastníků, musíte ručně vložit 50 jmen. Insolvenční soud zapíše rozhodnutí o úpadku do tohoto rejstříků, a tímto momentem vám začíná běžet 30denní lhůta na přihlášení pohledávky společenství do insolvenčního řízení.  Insolvenční rejstřík najdete zde https://isir.justice.cz

Exekuce: Neexistuje exekuční rejstřík, kde by byly opravdu všechny exekuce. Všechny exekuce, které se týkají podstaty vlastnictví jednotky, se zapisují na výpisy jednotek do katastru nemovitostí. Opět je proto nutné týden co týden proklikat výpisy jednotek jeden po druhém a sledovat změny a zápisy přímo na jednotkách v katastru. Máte-li tedy 50 jednotek, musíte proklikat všech 50 výpisů. V případě, že máte exekuční titul, je povinností řádného hospodáře se k této exekuci připojit. Na pořadí záleží. Čím později se připojíte, tím méně můžete z výtěžku exekuce prodejem jednotky pro váš dům získat. Pokud jste za zdržení odpovědní vy, způsobujete škodu. Ruční kontrolu můžete provádět zde http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Na co si dát pozor:

Na služby, které monitorují jen katastr nemovitostí a ignorují insolvenční rejstřík. Je nutné si uvědomit, že lhůta 30 dnů je k přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení velmi krátká a ze zákona začíná běžet dnem uveřejnění v insolvenčním rejstříku. Do katastru se zápisy dostanou, jen pokud dlužník uvede jednotku v rámci prohlášení o majetku. Pokud tak neučiní, katastr bude mlčet. I pokud dlužník uvede bytovou jednotku v soupisu majetku, a insolvenční soudy katastr informují, nemají k předání informace určenou jakoukoliv lhůtu. Z praxe víme, že jsou více než časté případy, kdy se do katastru insolvence dostanou s výrazným zpožděním, obvykle po 30 denní lhůtě pro přihlášení. Monitorujte proto oba rejstříky. Každý slouží pro jiný účel a každý má své lhůty, které nelze spojit. Nutno podotknout, že odpovědnost soudů za zdržení zápisu úpadku do jiného rejstříku než toho primárního – insolvenčního, nelze nijak dovozovat ani vymáhat.

 

Stáhněte si celé číslo 2/2017 pro více informací!