Jste připraveni zaplatit statisíce za vodu?

Na internetu se se dají najít desítky nápadů a tipů, jak snížit spotřebu vody. Nepochybuji, že mnoho z obyvatel bytových domů si je vzalo za své a uplatňují je ve svých domácnostech. Napouštějí si méně často vanu nebo se sprchují kratší dobu. Pořídili si úsporné perlátory a přestali mýt nádobí pod tekoucí vodou. Jak ale ukazuje praxe, ani tak se nemusí vyhnout pořádnému průšvihu, pokud nesledují pravidelně svoji spotřebu na vodoměrech nebo z různých důvodů nedokážou na zvýšený odběr vody reagovat.

výměna stoupaček ve zrekonstruovaných koupelnách

V minulých dnech proběhla tiskem zpráva o problémech jedné nájemkyně obecního bytu s vysokým účtem za vodu. V zprávě na portále nasregion.cz se píše:

„Obrovský šok zažila dvaasedmdesátiletá seniorka z Vinohrad, když jí přišel účet za vodu za rok 2020. Stálo na něm neuvěřitelných 277 754 korun. Tuto částku měla na svědomí závada na bojleru. Návrh, aby jí Praha 2 dluh přes čtvrt milionu odpustila, nejdříve neprošel. Zato jí „odklepli“ splátkový kalendář na dalších 46 let. Teprve pobouření veřejnosti nad absurditou celé situace přiměl vedení Prahy 2, aby samo navrhlo dluh seniorce smazat.“

Nemáme ambice posuzovat řešení této nepříjemné konkrétní situace, chceme však upozornit, že se to může stát prakticky každému. I když jsou ohrožení o něco více obyvatelé využívající bytových ohřívačů vody, protékající toaleta také dokáže způsobit průvan v peněžence.

A) protékající toaleta

  • může jít o průtok, který není vidět ani slyšet
  • bytové vodoměry jej nemusí ani změřit, záleží na typu vodoměru
  • roční ztráta vody: 365 dní x 24 hodin x 8 litrů = 70,080 m3
  • finanční ztráta: 6835 Kč (průměrná cena vody v ČR zahrnující vodné a stočné stoupla v roce 2022 podle webových stránek skrblik.cz na 97,53 Kč)

B) protékající pojistný ventil bojleru

  • hadička ventilu je obvykle zavedena přímo do kanalizace a vlastník bytu si tak úniku nevšimne
  • bytové vodoměry zvýšený odběr zaznamenají, musíte však odběry pravidelně sledovat a porovnávat
  • roční ztráta vody: 365 dní x 24 hodin x 150 litrů = 1314 m3
  • finanční ztráta: 128 154 Kč

Zabránit podobné situaci jde, jen pečlivým sledováním aktuální spotřeby a porovnáváním s minulým obdobím. Každá domácnost má nejen kvůli odlišnému počtu obyvatel, ale i životním zvyklostem pochopitelně jinou spotřebu. Poslední údaje statistického úřadu udávají, že průměrná spotřeba vody dosáhla 91,1 litru na osobu a den, což představuje zhruba 33 m3. Toto číslo si tedy můžete jednoduše porovnat s číslem ve vašem vyúčtování. Přesnější čísla podle krajů si můžete najít na stránkách statistického úřadu. Zatímco Praha 2 ve výše zmíněném případě slibuje, že se „dohodla se správní firmou na nastavení účinného kontrolního mechanismu, který pomůže v budoucnu podobným situacím předejít,“ v bytech spravovaných v rámci SVJ nebo BD si musíte pomoci sami. Technicky lze podobným případům předejít skutečným online dálkovým odečtem vodoměrů. Fakticky musí ale existovat někdo, kdo bude dodávaná data sledovat nebo na upozornění o zvýšeném odběru skutečně reagovat.

Je totiž potřeba zdůraznit, že skutečný odběr vody je výlučně záležitosti vlastníka či pronajímatele bytu. A odvolávat se na výbor, představenstvo či správce domu ničemu nepomůže. A už vůbec nikdo za vlastníka a člena SVJ a ani nájemce nezaplatí účet za vodu. Zejména pro nájemce je pak dobré připomenout, že podle nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu se opravy vodovodních výtoků, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů a splachovačů považují za drobné opravy.