Myslíte, že se vašeho SVJ dluhy netýkají? Budete se divit…

Jestliže máte pocit, že je váš dům ukázkový a dlužící vlastníci se vás netýkají, pak zbystřete, čtěte a počítejte.

Dluhy do 5 000 Kč, kladivo na výbory

Představme si výbor, který svou práci odvádí nad očekávání dobře. Každý měsíc kontroluje pohledávky a v okamžiku, kdy zjistí nedoplatek, bez odkladu posílá kvalifikovanou výzvu k úhradě a připravuje návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Neváhá tedy se zajištěním exekučního titulu, který jej opravňuje přihlásit se nebo iniciovat exekuci prodejem bytové jednotky dlužníka. Také se bez odkladu přihlašuje k insolvenčnímu řízení vlastníka, který je v prodlení s platbami.

Jak ale vymáhat pohledávky, které společenství nemá? Všichni vlastníci platí dle předpisu, nikdo v prodlení není. Jak se i tak může výbor dostat do problémů, za které ponese odpovědnost svým osobním majetkem?

100x nic zabilo vola

Abychom byli schopni dobře rozklíčovat tuto otázku, je třeba si vytvořit časový harmonogram úkonů, které výbor, nebo jím příkazně pověřený správce, denně vykonává. Není si přitom vůbec vědom, že by na něj mohlo číhat nějaké nebezpečí. Způsobenou škodu si ukážeme na insolvenčním řízení. Upozorňujeme ale, že se netýká pouze toho.

Řekněme, že pravidelné platby vůči SVJ má vlastník platit k 20. dni v měsíci. Od tohoto data se budeme odrážet. Pokud například 20. den v měsíci listopadu nemá SVJ uhrazeno, vzniká mu pohledávka po splatnosti. Nyní se obvykle čeká, než správce 1x měsíčně zkontroluje neuhrazené částky, zašle seznam výboru a rozběhne se upomínání. Schopnější výbory posílají přímo kvalifikovanou výzvu, která v právním procesu na rozdíl od běžné upomínky něco znamená. Pokud marně uplyne náhradní lhůta k úhradě, výbor obvykle zpozorní. Ale to už jsou splatné poplatky za další měsíc.  A zde je moment, ve kterém vzniká škoda, kterou výbor způsobil svou chybnou činností.

PŘEČTĚTE SI CELÝ ČLÁNEK V MAGAZÍNU Č. 5/2016. ZDARMA SI HO MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.