Karel Krajtr: Zavřít a zamknout neumí každý. Automatické dveře ano.

Určitě to znáte také. Vracíte se z víkendu s velkou taškou přes rameno, v jedné ruce plech s upečeným koláčem od babičky, v druhé dítě a psa, ve třetí klíče, kterými odemykáte, a čtvrtou rukou si držíte dveře, aby se celý váš cirkus dostal domů. Taky si občas připadáte jako chobotnice?

Ráno běžíte na úřad, a zatímco hledáte v kabelce ten správný dokument, otevírají se před vámi jedny automatické dveře za druhými, aniž byste je museli přetlačovat ramenem. A právě pro tento uživatelský komfort si automatické dveře čím dál častěji nacházejí cestu i do bytových domů. Zjišťovali jsme jejich výhody a nevýhody pro běžný život nás všech, lidí z paneláku.

Jak umíme využít automatické dveře právě v bytových domech?

Každý dům potřebuje dveře bezpečné a spolehlivé, aby je mohl využívat každý z pohledu věku, tedy síly a zdatnosti, nebo i s omezením, kterým nemusí být jenom vozík či hůl, ale i tašky s nákupem, malé dítě za ruku nebo kočárek. Automatické dveře jsou dle mého pro bytový dům to nejvhodnější z čeho lze dnes vybírat a splňují všechny zmíněné předpoklady. Při frekvenci, která je v hlavním vstupu bytového domu obrovská, si osobně myslím, že to je nejlepší řešení.

Jsou automatické dveře bezpečnější než klasicky otevírané dveře na klíč?

Když chce někdo něco zničit, tak to zničí. S tímhle pravidlem se bohužel potkáváme velmi často, to asi známe všichni. Nicméně, z pohledu funkčnosti je toto zařízení svým charakterem ovládání a řízení otevření, zavření a uzamknutí, kdy toto vše proběhne samo, skutečně bezpečné. Neselhává tu lidský faktor – zapomnětlivost, lajdáctví, nedodržování pravidel domu atd. Při manuálním řešení na klíč musíte při vstupu dveře odemknout, ručně otevřít a zavřít v případě, že nejsou vybaveny zavíračem, nebo nefunguje dostatečně, a samozřejmě také zamknout. To je hromada úkonů, které zdaleka ne pro každého jsou úkony potřebnými; proto tak často vidíme na domech cedulky „Zavítejte za sebou“, „Zamykejte“ apod. Automatické dveře všechny tyto úkony udělají samy.

V řídicí jednotce si dokonce můžete nastavit spoustu funkcí, které chcete, aby dveře automaticky dělaly podle charakteru dané budovy, např. jestli jimi projde pět, deset nebo sto lidí za minutu, můžete nastavit šířku otevření podle toho, zda je léto nebo zima, abyste optimalizovali tepelné ztráty, můžete nastavit, aby se dveře otevíraly na impulz pouze z jedné strany, můžete je dokonce napojit na další automatická zařízení v objektu. To se standardními dveřmi prostě nelze.

Je možné automatické dveře nainstalovat do jakéhokoliv domu?

Je asi zbytečné je instalovat do vchodů, kde by neplnily svoji funkci, kde by narušily např. historický ráz budovy nebo kde to prostě technicky není možné. Ne tedy 100 % domů je pro ně vhodných. Spousta automatických dveří ale „běhá“ také uvnitř domů, za historickými vstupními dveřmi, kde mají bezpečnostní funkci. Často si jich ani nevšimnete, jsou-li třeba v celoskleněném provedení. V bytovkách a panelových domech je ale instalace nasnadě, nejen kvůli množství lidí, kteří vchodem denně projdou, ale i vzhledem k charakteru provozu a stavebním dispozicím.

V panelácích často bývají dvoje dveře za sebou. Je tedy vhodné mít automatické oboje?

Ano, v takovém případě je vhodné zautomatizovat oboje dveře a vytvořit tak přirozené zádveří, které nejenom zefektivňuje a usnadňuje vstup do domu, ale které se může nastavit – načasovat tak, aby se eliminovaly například úniky tepla. U druhých dveří pak není potřeba izolační dvojsklo, mohou být tedy levnější. Ve stádiu projektu či před renovací již existujícího vstupu je ale potřeba si správně definovat, jak chci celý objekt používat. Když to máte od začátku vymyšlené, vyhnete se v průběhu realizací řadě nepříjemností a problémům, opravám, bourání, vícepracím atd.

Jak je pak řešená bezpečnost těchto dveří?

Žádné dveře nejsou nezničitelné a neprůchodné, nepůjdeme-li do extrému. Zde se řeší sklo s bezpečnostní úpravou nebo folií. Může se použít i jiná výplň než skleněná, limitem je pouze hmotnost křídla, aby ho pohon uvezl. Výhodou z pohledu bezpečnosti objektu ale je, že se dveře zavírají a zamykají samy, což je největší problém běžných dveří, kde to lidé nedělají.

PŘEČTĚTE SI CELÝ ROZHOVOR V MAGAZÍNU Č. 5/2016. ZDARMA SI HO MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.