Program Panel 2013+ Státního fondu rozvoje bydlení

Program Panel 2013+ je určen pro všechny vlastníky bytových domů: družstva, SVJ, fyzické i právnické osoby.
Panel 2013+ navazuje na programy Panel a Nový Panel, které byly aktivní jedenáct let (2001-2011) a jejichž cíl se dá stručně shrnout takto: pomoci vlastníkům bytových domů krýt část nákladů spojených s rekonstrukcí a modernizací.

 

Forma podpory v programech Panel byla do roku 2011 dotační, kdy dotace byla poskytována na krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami.

V programu Panel 2013+ spuštěném v roce 2013 je poskytován přímo Státním fondem rozvoje bydlení zvýhodněný úvěr, a to až do výše 90 % způsobilých výdajů. Majitel bytového domu nemusí tedy žádat o úvěr banku a následně žádat o úrokovou dotaci, jak to bylo v minulosti, ale může požádat přímo o zvýhodněný úvěr, ve kterém je přímo v nízké úrokové sazbě zahrnuta úroková dotace. Majitel bytového domu má tedy jediného smluvního partnera, a tím je stát.

Další velkou výhodou Panelu 2013+ oproti jeho předchůdcům je rozsah podporovaných činností, kdy do způsobilých výdajů jsou zahrnuty nejen opravy a modernizace střechy, obvodového pláště a společných prostor, ale i pořízení nové kotelny, výtahu, balkonů a kompletní opravy v bytech. Výčet způsobilých výdajů je přílohou nařízení vlády č. 468/2012 Sb.

Jaké jsou hlavní výhody programu Panel 2013+?

Celý článek najdete v magazínu Výbor 6/2015. Stáhněte si ho zdarma zde.