Jak schvalování stanov přineslo boje a ostrá slova

Chceme se s vámi podělit o zkušenost, kterou nám zprostředkovalo SVJ v ulici Jasmínová v Praze. Situace se v tomto domě vyhrotila se schvalováním nových stanov.

 Zašlo to až tak daleko, že požádali Mgr. Michala Klusáka o účast na shromáždění, aby jako nestranný advokát pomohl situaci korigovat.

SVJ v Jasmínové je ukázkovým příkladem toho, jak jediný člověk může zatopit celému domu. Dotyčný pán, syn majitelky jednoho bytu, se v rámci procesu přípravy a schvalování nových stanov začal výrazně zajímat o jejich obsah, dění a vztahy v domě. Aby se mohl účastnit shromáždění v lepší pozici než pouze na základě plné moci, nechal si dokonce od své matky napsat 5% podíl bytu a stal se tak jeho spoluvlastníkem. Už jen z tohoto postupu je vidět jeho extrémní motivace. Na shromáždění matku následně zastupoval a připomínkoval sebemenší odlišnosti od svého názoru.

Situace došla dokonce i tak daleko, že tento pětiprocentní pan spoluvlastník privátně založil novou webovou stránku SVJ a aktivně komunikoval s ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem vnitra. Přes dvě členky výboru, které si dokázal přiklonit na svou stranu, získal emailové adresy na členy SVJ, které začal spamovat svými postoji k současnému výboru, předsedovi SVJ a k novým stanovám, které se měly na shromáždění schvalovat.

Z takového chování, které se celé dělo za zády výboru, se mezi jeho členy vnesl postupně údiv a překvapení. Po zjištění obsahu emailů, rozesílaných členům SVJ, i rozčilení a pěkné nervy.

Proč dotyčný pan spoluvlastník oslovuje ostatní členy SVJ za zády výboru? Proč se o jeho práci vyjadřuje negativně? Proč chystá vlastní stanovy? Co kuje za pikle? A proč vlastně nepřišel za výborem a neseznámil ho se svými názory, ale tajně kontaktuje celý dům?

Je nasnadě, že situace v domě, byť před schvalováním nových stanov může být napjatější, se skutečně vyostřila.

Na rozvrat SVJ stačí jeden člověk

S panem předsedou Pařízkem, který se na naši redakci za dům obrátil, jsem se sešli na prosincovém shromáždění, kde hlavním bodem programu bylo právě schvalování nových stanov. Již předem nás upozorňoval, že atmosféra nebude právě přátelská. Vlastníci, místo aby se soustředili na obsah budoucích stanov, byli rozladění chováním dotyčného pana spoluvlastníka a jeho způsobem komunikace. Vždyť to ani není jejich soused! V domě bydlí jeho matka a on je jen účelově zřízeným procentuálním spoluvlastníkem! Samozřejmě tu byli i tací, kteří mu dávali za pravdu a klonili se k jeho straně. To je v počtu několika desítek lidí přirozené. Situace se zdála skutečně vroucí. Vlastnictví bytu v takovém domě jsme za dané situace nikomu skutečně nezáviděli. Až tak moc může atmosféru pokazit jeden jediný člověk.

Z činnosti výboru, kterou v úvodu schůze prezentoval předseda Pařízek, se dalo usoudit, že dům je za poslední roky spravovaný řádně, bez ztrát, dokonce i s výdělkem. Na povrch ale vypluly neshody mezi pěti členy výboru, kdy se dvě členky klonily na stranu pana spoluvlastníka, a dva zbylí členové zachovávali integritu v trojici s předsedou Pařízkem. Tímto počtem naštěstí nebylo ohroženo hlasování samotného výboru a nehrozila patová situace už zde.  Postupně se ale začaly ozývat i dotčené hlasy vlastníků, kterým se nelíbilo, že jejich emailové adresy byly poskytnuté panu spoluvlastníkovi, a to bez jejich souhlasu. Pozorovali jsme klasický davový efekt, kdy první odvážlivec vyřkne svůj nesouhlas a ostatní, byť by chtěli mít celé shromáždění už za sebou, se chtě nechtě přidají. Ze schvalování stanov se tak odbíhalo k obviňování, napadání i výčitkám, zatím co na stole čekaly stanovy a doma předvánoční atmosféra.

Na shromáždění jedině s rozhodčím. Nebo s drábem.

Když se situaci podařilo jakžtakž zklidnit, vrátil se program ke schvalování stanov (i k samotnému hlasování měl pan spoluvlastník připomínky, byť byl pro kontrolu přítomný advokát i notář). Tato nutnost paradoxně pomáhala v nejprudších momentech pokusů o komunikaci. Vlastníci měli obavy, aby stanovy vůbec schválili, a tak se vzájemně snažili situaci zklidnit a vracet pozornost k hlavnímu bodu programu. To pojilo křiklouny s výborem i těmi, kterým tyto hádky byly vcelku jedno.

Chvílemi celá situace vypadala jako fotbalový zápas mezi počtem zcela nevyrovnanými družstvy. Ovšem ti, co měli málo členů, byli o to víc slyšet. Přítomný notář s advokátem pak figurovali jako rozhodčí a pískali fauly, které do hry nepatřili. „Přítomnost někoho s právním povědomím se na shromážděních vždycky hodí,“ komentoval situaci Mgr. Klusák. „Může vysvětlit odborné pojmy, ve který by se mohl výbor ztratit, poslouží pro uklidnění situace. Na druhou stranu, je-li dle stanov nutná přítomnost notáře, měla by jeho osoba stačit. I když notář nekope za výbor, může situaci korigovat.“

Shromáždění stanovy nakonec poměrně těsně schválilo a všichni si znatelně ulevili. Situace se utlumila. Jak se bude vyvíjet dál aktivita revolucionářů je otázka, jak si vše vyříká výbor rozdělený na 3+2  ne/komunikující členy rovněž.

Aktivita pana spoluvlastníka tak přišla vniveč. Musela však zabrat hodiny práce. Založení webu, oslovování ministerstev, emailování sousedům a příprava jiné verze stanov než navrhl výbor – to jsou desítky hodin práce! Až si člověk říká, proč se někdo s takovou vervou s výborem nespojí? Proč se nenechá zvolit předsedou? Proč pro to nevystupuje tak, aby jej lidi brali jako silného vzdělaného člověka, který může domu něco přinést, namísto pokoutného jednání ze stínu?

Držíme do Jasmínové ulice palce. A vám všem, abyste se podobným situacím a lidem dokázali vyhnout.

Máte ve vašem domě podobnou zkušenost? Napište nám svůj příběh na email redakce.
Čtěte více v magazínu Výbor č. 6/2016