Co je blokační ustanovení?

Blokační ustanovení je tu proto, že SVJ nevzniká automaticky, ale je třeba ho založit na ustavující schůzi, schválit stanovy sepsané formou notářského zápisu a zapsat SVJ do rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Pokud se tak nestane, řpichází na řadu právě blokační ustanovení, které říká, že budou-li v domě 4 vlastníci a žádné SVJ, bude na katastru nemovitostí zablokován převod dalšího vlastnického práva. Ten se uvolní v momentě, kdy příslušnému katastrálnímu pracovišti bude doložen vznik SVJ výpisem z rejstříku SVJ.

Přečtěte si více na téma Vztah BD a SVJ pod jednou střechou.