Jak a kdy zaniká družstvo

V momentě, kdy má méně jak 3 členy, zaniká bez ohledu na svůj majetek. V rámci této likvidace se mezi jeho členy rozděluje zbytkový majetek. Členská schůze si pro to zvolí likvidátora, jehož povinností je na konci předložit účetní uzávěrku. Než je družstvo vymazáno z obchodního rejstříku, musí samozřejmě uhradit veškeré své závazky.

Přečtěte si více na téma Vztah BD a SVJ pod jednou střechou.