Kolik má kdo hlasů ve smíšeném SVJ?

Při hlasování má potom každý vlastník tolik hlasů, kolik se rovná jeho podílu na společných částech domu, ne ale množství bytových jednotek, které vlastní. Vzhledem k tomu, že členem SVJ se stává družstvo a nikoliv družstevníci, má/ může mít družstvo na shromážděních SVJ silnější hlas, ale hlasuje pouze jednou, jedním společným hlasem.

Přečtěte si více na téma Vztah BD a SVJ pod jednou střechou.