Bojíme se, že lidé budou dlužit víc a víc. Co máme dělat?

Nevíme si v našem výboru rady s dlužníky v domě. Myslíte si, že se bude situace ještě zhoršovat? Máme se bát, že lidé budou mít ještě méně peněz a budou hradit příspěvky a zálohy se zpožděním nebo vůbec? Jak máme dluhy efektivně od členů vymáhat?

MGR. MICHAL KLUSÁK, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Lze objektivně předpokládat, že ekonomika utrpí a finanční stabilita domácností se zcela jistě aktuální situací nezlepšila. Doporučuji o to více sledovat jaké máte saldo pohledávek v domě a získávat od správce co nejaktuálnější data o tom, kdo je v prodlení nebo kdo nezaplatil nedoplatek z vyúčtování.

Velmi rizikovou skupinou jsou členové společenství – vlastníci, kteří čelí exekucím nebo vstupují do oddlužení (insolvence). Je nutné nezapomenout i na firmy, které vlastní jednotky a vstupují do likvidace. Zde je třeba sledovat rejstříky, kam se takové zápisy zapisují a přihlašovat případné nároky společenství v poměrně krátkých lhůtách.
Bez automatické kontroly rejstříků to výbor prakticky nemůže zvládnout, proto, pokud mohu zmínit referenci, zde bych se nebál využít služby rejstrikysvj.cz, která patří pod křídla naší advokátní kanceláře a úspěšně obsluhuje několik tisíc SVJ v ČR. SVJ má právo na přednostní uspokojení jejich pohledávek z výtěžku prodeje jednotky (pohledávka se uspokojuje ihned po nákladech exekučního řízení), a to až do výše 10% z výtěžku dražby nemovitosti, pokud ovšem o dražbě ví a včas svoji pohledávku do dražby přihlásí. Lhůty jsou zde opět krátké.

Těžko se v této době radí, že výbor (statutární orgán) musí nekompromisně vymáhat, ale je třeba si uvědomit, mezi postiženými budou i tací, kteří situace budou k neplacení jen využívat a vymlouvat se. Ostatně členové výborů nemají k dispozici žádnou právní oporu v soucitu, za škody jsou nekompromisně odpovědní celým svým majetkem.