Jak chápat §1180 a vyúčtování na jednotku dle prohlášení vlastníka

Jak je to se závazností ustanovení odstavce 2 §1180 občanského zákoníku, kde se píše, že odměny členů výboru, náklady na účetnictví apod. se rozúčtují na každou jednotku stejně, ve vztahu k prohlášení vlastníka? V našem prohlášení vlastníka je napsáno, že vše se rozúčtovává podle spoluvlastnických podílů. Správce ale od platnosti NOZ rozúčtovává odměny a účetnictví na jednotky s odkazem právě na §1180, což je nevýhodné pro ty, kdo v domě mají kromě bytu i sklepy, vymezené jako samostatné jednotky, a platí tak téměř dvojnásobné částky. Dotaz: Michal Bursa

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Citované ustanovení § 1180 odst. 2 občanského zákoníku je ustanovením dispozitivním. Znamená to, že se od tohoto ustanovení může úprava ve stanovách či v prohlášení vlastníka odlišit. Tedy v případě, že v prohlášení vlastníka (stanovách) je uvedeno, že se tyto příspěvky hradí podle spoluvlastnických podílů jednotlivých vlastníků na společných částech, má úprava v prohlášení (stanovách) přednost před zákonnou úpravou.

Z pohledu vlastníků jednotek v daném domě se tento princip hrazení těchto příspěvků jeví i jako spravedlivější oproti zákonem stanovenému postupu, a to právě vzhledem k tazatelem popsané situaci, kdy někteří členové společenství vlastní kromě bytové jednotky také sklepy vymezené jako jednotky.

Více otázek a odpovědí z Právní poradny.