Jak postupovat po smrti předsedy výboru

Předseda našeho SVJ zemřel. Jak máme nyní postupovat? Má stejné pravomoce místopředseda? Dotaz: Zuzka Nováková.

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

To, jakou má pravomoc předseda a místopředseda výboru určují pouze stanovy, které musí (mimo jiné náležitosti) obsahovat i způsob jednání a usnášení výboru. Z konkrétních stanov tedy vyplyne, zda místopředseda má stejná oprávnění jako předseda výboru. Nicméně z praxe mohu uvést, že předseda výboru má stanovami dány zpravidla širší pravomoci než místopředseda a (pouzí) členové výboru.

V souvislosti s úmrtím předsedy výboru je důležité zejména to, zda za společenství navenek vůči třetím osobám jedná pouze předseda výboru, případně předseda výboru spolu s místopředsedou či dalším členem výboru, nebo zda za společenství může navenek jednat i pouze sám místopředseda výboru, případně spolu s dalším členem. Pokud stanovy vyžadují, aby navenek jednal vždy předseda výboru (ať již sám nebo spolu s dalším členem výboru) tak po jeho úmrtí nemá za společenství kdo jednat. Je-li i po úmrtí předsedy výboru nadále  výbor usnášení schopen, je potřeba, aby zbývající členové výboru svolali jednání výboru a na něm zvolili nového předsedu výboru.

Současně mohou zbývající členové výboru (pokud jejich počet neklesl pod polovinu) kooptovat náhradního člena výboru do nejbližšího zasedání shromáždění. Stejně tak mohou nejprve zbývající členové výboru kooptovat nového člena výboru a po jeho kooptaci zvolit nového předsedu výboru.

Platí pak, že změny ve složení výboru musí být zapsány do rejstříku společenství vlastníků jednotek. Výbor tak má povinnost bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis nového složení výboru do rejstříku.

Více otázek a odpovědí z Právní poradny.