Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

Jak ukončit spolupráci se správcem?

Jak máme postupovat při ukončení spolupráce se správcem našeho domu? Tento správce je zaměstnancem správcovské firmy, která pro náš dům pracuje. Jsem předseda nového výboru a nejsem spokojený s přístupem ani chováním tohoto člověka. Je dostačující ho vypovědět přímo u představenstva? A žádat náhradu nebo raději ukončit spolupráci se správcovskou firmou? Dotaz: Marcel Kotek.

MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

S tím, že výbor společenství vlastníků nebývá spokojen s prací některého z pracovníků smluvní správcovské firmy, se lze v praxi setkat poměrně často.
Tuto situaci je samozřejmě vhodné nejprve řešit s vedeném správcovské firmy a apelovat na ni, aby přijala potřebná opatření za účelem odstranění důvodů nespokojenosti s prací konkrétního pracovníka jejich firmy. Teprve pokud se vedení správcovské firmy odmítne stížnostmi výboru seriózně zabývat nebo pokud se jimi sice bude zabývat, ale přijatá opatření nepovedou k nápravě, bude na místě změnit smluvního správce, tedy spolupráci se správcovskou firmou ukončit.

Zde je ovšem nutné upozornit na fakt, že rozhodnutí o změně smluvního správce, jakož i schválení smlouvy s novým správcem, podléhá souhlasu shromáždění vlastníků. Ukončení spolupráce se stávajícím správcem, výběr nového smluvního správce a schválení obsahu smlouvy s novým správcem by tedy mělo být realizováno tak, aby nenastalo „hluché období“, kdy již byla ukončena smlouva s původním správcem, ale dosud nebyla shromážděním odsouhlasena osoba nového správce a smlouvu a s ním.

Čtěte také: Změna správce může být snadná. Nebojte se ho vybrat i z jiného města.