Jak ukončit spolupráci se správcem?

Jak máme postupovat při ukončení spolupráce se správcem našeho domu? Tento správce je zaměstnancem správcovské firmy, která pro náš dům pracuje. Jsem předseda nového výboru a nejsem spokojený s přístupem ani chováním tohoto člověka. Je dostačující ho vypovědět přímo u představenstva? A žádat náhradu nebo raději ukončit spolupráci se správcovskou firmou? Dotaz: Marcel Kotek.

MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

S tím, že výbor společenství vlastníků nebývá spokojen s prací některého z pracovníků smluvní správcovské firmy, se lze v praxi setkat poměrně často.
Tuto situaci je samozřejmě vhodné nejprve řešit s vedeném správcovské firmy a apelovat na ni, aby přijala potřebná opatření za účelem odstranění důvodů nespokojenosti s prací konkrétního pracovníka jejich firmy. Teprve pokud se vedení správcovské firmy odmítne stížnostmi výboru seriózně zabývat nebo pokud se jimi sice bude zabývat, ale přijatá opatření nepovedou k nápravě, bude na místě změnit smluvního správce, tedy spolupráci se správcovskou firmou ukončit.

Zde je ovšem nutné upozornit na fakt, že rozhodnutí o změně smluvního správce, jakož i schválení smlouvy s novým správcem, podléhá souhlasu shromáždění vlastníků. Ukončení spolupráce se stávajícím správcem, výběr nového smluvního správce a schválení obsahu smlouvy s novým správcem by tedy mělo být realizováno tak, aby nenastalo „hluché období“, kdy již byla ukončena smlouva s původním správcem, ale dosud nebyla shromážděním odsouhlasena osoba nového správce a smlouvu a s ním.

Čtěte také: Změna správce může být snadná. Nebojte se ho vybrat i z jiného města.