Jaké jsou možnosti obrany proti jednání nebo nečinnosti předsedy

Jaký možný zákonný prostředek můžeme použít proti jednání pověřeného vlastníka, pokud neplní nebo odmítá plnit ustanovení, která jsou uvedena ve stanovách a v zápisech ze shromáždění (odmítnutí předání účetních dokladů k nahlédnutí atd.)? Dotaz: Rostislav Krejčí

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Možnosti obrany proti jednání (nebo naopak nečinnosti) předsedy společenství, kterým porušuje stanovy nebo zákon, je celá řada a jsou rozdílné dle povahy protiprávního jednání.
Např. pokud předseda společenství odmítá umožnit vlastníkovi nahlédnout do dokumentace vztahující se ke správě domu (jak konkrétně zmiňujete v dotazu), lze se tohoto práva domáhat žalobou u příslušného soudu.

V každém případě by však mělo být v zájmu všech vlastníků v domě, aby předseda společenství coby statutární orgán vykonával svoji funkci řádně, slovy zákona „s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí“. Pokud tomu tak není, mělo by být logickým důsledkem tohoto stavu odvolání předsedy společenství z funkce a volba jiného předsedy společenství.

Co dělat, když společenství vznikně škoda

V případě, že v důsledku protiprávního jednání předsedy společenství, vznikne společenství újma, lze po něm požadovat její náhradu. V daném případě bych tedy situaci řešil tak, že bych se obrátil na předsedu společenství s výzvou k nápravě svého jednání. V případě, že by předseda společenství ani přes tuto výzvu svůj postoj nezměnil, snažil bych se iniciovat jeho odvolání a volbu nového předsedy společenství.

Profesionální předseda – je to řešení?

V případě, že by nikdo z vlastníků jednotek v domě neměl zájem o výkon funkce předsedy společenství, je možnou variantou zvolení externího předsedy, tedy fyzické či právnické osoby, která nevlastní jednotku v daném domě.
Najmout si na funkci předsedy profesionální subjekt může přinést dlouhodobé řešení problému. Takto zvolený předseda pak přebírá komplexní odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu společenství vlastníků a společenství vlastníků ho ze společných peněz platí, stejně jako správcovskou nebo účetní firmu.

Čtěte také další otázky a odpovědi z Právní poradny.