Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

Jaké jsou možnosti obrany proti jednání nebo nečinnosti předsedy

Jaký možný zákonný prostředek můžeme použít proti jednání pověřeného vlastníka, pokud neplní nebo odmítá plnit ustanovení, která jsou uvedena ve stanovách a v zápisech ze shromáždění (odmítnutí předání účetních dokladů k nahlédnutí atd.)? Dotaz: Rostislav Krejčí

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Možnosti obrany proti jednání (nebo naopak nečinnosti) předsedy společenství, kterým porušuje stanovy nebo zákon, je celá řada a jsou rozdílné dle povahy protiprávního jednání.
Např. pokud předseda společenství odmítá umožnit vlastníkovi nahlédnout do dokumentace vztahující se ke správě domu (jak konkrétně zmiňujete v dotazu), lze se tohoto práva domáhat žalobou u příslušného soudu.

V každém případě by však mělo být v zájmu všech vlastníků v domě, aby předseda společenství coby statutární orgán vykonával svoji funkci řádně, slovy zákona „s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí“. Pokud tomu tak není, mělo by být logickým důsledkem tohoto stavu odvolání předsedy společenství z funkce a volba jiného předsedy společenství.

Co dělat, když společenství vznikně škoda

V případě, že v důsledku protiprávního jednání předsedy společenství, vznikne společenství újma, lze po něm požadovat její náhradu. V daném případě bych tedy situaci řešil tak, že bych se obrátil na předsedu společenství s výzvou k nápravě svého jednání. V případě, že by předseda společenství ani přes tuto výzvu svůj postoj nezměnil, snažil bych se iniciovat jeho odvolání a volbu nového předsedy společenství.

Profesionální předseda – je to řešení?

V případě, že by nikdo z vlastníků jednotek v domě neměl zájem o výkon funkce předsedy společenství, je možnou variantou zvolení externího předsedy, tedy fyzické či právnické osoby, která nevlastní jednotku v daném domě.
Najmout si na funkci předsedy profesionální subjekt může přinést dlouhodobé řešení problému. Takto zvolený předseda pak přebírá komplexní odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu společenství vlastníků a společenství vlastníků ho ze společných peněz platí, stejně jako správcovskou nebo účetní firmu.

Čtěte také další otázky a odpovědi z Právní poradny.