Jak vypořádat dluhy při prodeji jednotky

Při prodeji bytové jednotky v SVJ dochází k vypořádání případných dluhů vůči SVJ k datu prodeje. Po čase však přijde vyúčtování záloh s nedoplatkem, který již bývalý majitel neuhradí, neboť má doklad o vypořádání. Podle našeho právníka nelze původního majitele vázat na dosud neznámou částku, a po novém ji nelze chtít z logiky věci. Jak z tohoto problému? Děkuji, Vlastimil Kvapil.

Odpovídá Mgr. Bohdana Hejduková, advokátka spolupracující s portálem pravnigramotnost.cz

Právní poradna magazínu VýborV bytě, kde došlo ke změně vlastníka, jsou konečnými spotřebiteli jak původní, tak nový vlastník. Každý z nich tedy musí obdržet své řádné vyúčtování za období, kdy tento byt užíval.

Povinnost uhradit případný doplatek vznikne novému vlastníkovi pouze za dobu, kdy byl vlastníkem.

Je samozřejmě možné, aby se při prodeji bytové jednotky prodávající a kupující písemně dohodli, jak bude naloženo s přeplatky a nedoplatky zúčtovatelných záloh na služby zjištěné až v následujícím roce (nejpozději do 30.4.).

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.