Lze zvolit nový výbor před ukončením mandátu současného výboru?

Je možné provést volbu nového výboru v předstihu, například půl roku před ukončením mandátu? Dotaz: Jiří Bradáč.

MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Taková volba nového člena výboru s předstihem je možná. V rozhodnutí shromáždění vlastníků o této volbě člena výboru je ale nutné uvést, že člen výboru je volen s účinností k určitému konkrétnímu datu. V daném případě tedy k prvnímu dni následujícím po dni, ke kterému skončilo funkční období
člena výboru, který je nahrazován nově voleným členem výboru.

Čtěte také: SVJ z pohledu správce: Jak najít správnou cestu