Musí mít SVJ jmenovaného DPO?

Kdy má SVJ povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) pro naplnění litery GDPR? Jako SVJ (78 bytových jednotek) máme smluvního správce, který nám hlídá platby do fondu oprav, oznamuje výboru neplatiče a zpracovává a zasílá vyúčtování spotřeby vody a tepla. To se neobejde bez identifikace členů SVJ pomocí osobních údajů. Dotaz: Jiří Daneš

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (anglicky Data Protection Officer – DPO) vzniká dle čl. 37 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v těchto případech:

1) Zpracování osobních údajů provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt;

2) Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů;

3) Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů, nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že na společenství vlastníků jednotek nedopadá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.