Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

Musí výbor čekat na ověření zápisu?

Může výbor jednat ve věcech, které byly odsouhlaseny (schváleny dostatečným počtem hlasů), ale ještě není sepsán a tím pádem ani ověřen zápis z tohoto shromáždění? Děkuji, Karel Med, Praha.

Odpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Pokud shromáždění rozhodne v určité záležitosti, může dle jeho rozhodnutí výbor postupovat ihned a není nutné ani důvodné čekat na sepsání a ověření zápisu ze shromáždění. Na sepsání zápisu ze zasedání shromáždění má přitom výbor ze zákona 30 dnů.

V případě, že výbor má pochybnosti, že by některý z členů společenství mohl napadnout výbor, že nepostupuje v souladu s rozhodnutím shromáždění, lze doporučit monitorovat
průběh zasedání shromáždění na nějaké záznamové zařízení a tím těmto komplikacím předejít.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.