Musí výbor čekat na ověření zápisu?

Může výbor jednat ve věcech, které byly odsouhlaseny (schváleny dostatečným počtem hlasů), ale ještě není sepsán a tím pádem ani ověřen zápis z tohoto shromáždění? Děkuji, Karel Med, Praha.

Odpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Pokud shromáždění rozhodne v určité záležitosti, může dle jeho rozhodnutí výbor postupovat ihned a není nutné ani důvodné čekat na sepsání a ověření zápisu ze shromáždění. Na sepsání zápisu ze zasedání shromáždění má přitom výbor ze zákona 30 dnů.

V případě, že výbor má pochybnosti, že by některý z členů společenství mohl napadnout výbor, že nepostupuje v souladu s rozhodnutím shromáždění, lze doporučit monitorovat
průběh zasedání shromáždění na nějaké záznamové zařízení a tím těmto komplikacím předejít.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.