Můžeme platit úklid z fondu oprav?

Několik členů SVJ chce, aby úklid domu prováděla specializovaná placená firma. Požadují ale, aby faktura za úklid byla placena z fondu oprav. Je to možné? Já se osobně domnívám, že nikoliv. Za odpověď děkuji, Miloň Měkota.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Úklid společných prostor v domě patří mezi služby spojené s užíváním bytu.
Rozsah poskytovaných služeb, tedy i to, zda v domě bude úklid zabezpečovat specializovaná firma, si vlastníci dohodnou ve stanovách, případně o tom rozhodne shromáždění vlastníků dle § 1208 písm. e) NOZ.  Stejně tak si vlastníci rozhodují o způsobu rozúčtování této služby a výši záloh na tuto službu.
Dle § 5 zákona č. 67/2013 Sb. přitom platí, že pokud není stanovami nebo rozhodnutím shromáždění určeno jinak, rozúčtují se náklady na úklid společných prostor podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování. V každém případě však platby za úklid společných prostor specializovanou externí firmou nelze podřadit pod náklady na správu domu a nemohou být proto placeny z tzv. „fondu oprav“.

 

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.