Nikdo nechce do výboru!

Máme problémy zvolit do výboru dostatek členů, resp. vůbec nějaké členy. Dosud jsme měli výbor tříčlenný, ale potřebovali bychom to změnit.

Co si myslíte o tomto návrhu do nových stanov? Výbor bude dvoučlenný, předsedu a druhého člena výboru volí Shromáždění. Dosud si předsedu volili členové výboru mezi sebou.

Já jsme nyní ve výboru sama a v květnu 2017 mi končí mandát. Dvakrát jsem svolala shromáždění, ale nesešlo se dost vlastníků. Do výboru navíc nikdo nechce! Mám po vypršení mandátu pokračovat, nebo musím také práci ukončit? Eva Adamová, Praha,SVJ Kotlářka

Odpovídá Mgr. Bohdana Hejduková, advokátka spolupracující s portálem pravnigramotnost.cz

Právní poradna magazínu Výbor

Ano, podle nové právní úpravy lze, aby výbor byl i dvoučlenný, pokud není možno více členů, a volí jej klasicky shromáždění. 
Pokud by se stalo, že do výboru není možno nikoho zvolit, mohla by nastat tato varianta: 

Nemá-li výbor dostatečný počet členů potřebných k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu, než budou noví členové povoláni postupem určeným ve stanovách; jinak soud jmenuje společenství vlastníků opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví.

Je tedy samozřejmě lepší, aby jste i po vypršení mandátu pokračovala v běžných činnostech do doby, než by skutečně byl třeba ustanoven opatrovník. Zde bych viděla i to, aby případný návrh soudu jako krajní varianta byl podán z Vaší strany s tím, aby soud určil někoho z členů SVJ.

Zvolení výboru by mělo by být prvořadým zájmem členů. Doporučuji také počítat do stanov s variantou, že by statutárním orgánem mohl být zvolen i nečlen společenství, třeba správní společnost či kdokoli jiný, kdo v domě bydlí, apod.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.