Právní poradna: Může městská část ručit za úvěr soukromému subjektu (SVJ)?

Naše SVJ vzniklo privatizací jednotlivých bytů, kdy se povedlo privatizovat 60 % domu a 40 % zůstalo v majetku městské části. Vlastníky tedy jsou fyzické, případně právnické osoby (60 %) a městská část jako veřejná instituce (40 %). Může veřejná instituce ručit za úvěr soukromému subjektu (SVJ), vzhledem k tomu, že se po jeho schválení zadluží do výše svého podílu na něm? Dotaz: Ing. Karel M., předseda, Praha.

Naše SVJ vzniklo privatizací jednotlivých bytů, kdy se povedlo privatizovat 60 % domu a 40 % zůstalo v majetku městské části. Vlastníky tedy jsou fyzické, případně právnické osoby (60 %) a městská část jako veřejná instituce (40 %). Může veřejná instituce ručit za úvěr soukromému subjektu (SVJ), vzhledem k tomu, že se po jeho schválení zadluží do výše svého podílu na něm? Dotaz: Ing. Karel M., předseda, Praha.

Odpovídá Mgr. Michal Klusák, advokát KatastrSVJ.cz

Tuto problematiku upravuje § 38 odst. 3 a 4 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., který stanoví, že obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma:

  • a) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního fondu,
  • b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici do obcí vlastněných nemovitostí,
  • c) těch, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát,
  • d) těch, v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo kraji nebo státem přesahuje 50 %,
  • e) bytových družstev,
  • f) honebních společenstev.

Odstavec 4 dále uvádí, že právní jednání učiněná v rozporu s ustanovením výše citovaného odstavce 3 jsou neplatná.

Podle mého názoru je tedy přípustné, aby městská část ručila za úvěr na investice do budov, ve kterých jsou jednotky ve vlastnictví městské části.

Čtěte také: Jak schvalovat při refinancování úvěru