Právní poradna: Jak často má výbor kontrolovat katastr?

Rád bych se zeptal na to, jak často je nutno kontrolovat katastr, když chceme mít přehled o exekucích a především insolvencích v našem domě? Dotaz: Ondřej K., člen výboru Kladno.

Odpovídá Mgr. Jana Obermajerová, KatastrSVJ.cz

Ideální frekvence je týdně, tedy každý týden zkontrolovat všechny jednotky v domě. Důvod, proč týden a nikoli kupříkladu měsíc, leží v potřebě reakce, objeví-li se na výpisu jednotky např. insolvenční nebo exekuční řízení. A na správnou reakci je potřeba dostatečný čas, který jde mnohdy ruku v ruce s právníky nebo se správcem. Konkrétně insolvenční řízení je do katastru zapisováno soudem dle § 139 odst. 1 insolvenčního zákona, který úpadek vyhlašuje.

Lhůta na přihlášení pohledávek věřitelů je opět určena soudem, velmi obvyklých je 30 dnů. Pokud tedy výbor díky pravidelné kontrole zjistí informaci o insolvenčním řízení, má k dispozici nejméně dalších 23 dnů k tomu, aby splnil svou povinnost a řádně přihlásil svou pohledávku. Při marném uplynutí lhůty nárok věřitele prakticky zaniká a vzniká přímá škoda společenství.

Přidejte se k více jak 600 výborům, kteří své jednotky nechávají kontrolovat automatickou službou.

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.