Právní poradna: Převzetí nových stanov

Jak máme přinutit vlastníka k převzetí nových stanov a k nahlášení počtu osob, kterým byt pronajímá? Ptá se: Karel Sirůček, Vamberk

Odpovídá: Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik

Pokud stanovy daného SVJ neobsahují způsob, jakým je úplné znění stanov doručováno jednotlivým vlastníkům (resp. jakým způsobem mají možnost jednotliví vlastníci seznámit se s novým zněním stanov), lze doporučit jejich zaslání na adresu vlastníka doporučenou poštou s dodejkou (případně osobní předání stanov za přítomnosti svědka, který by dosvědčil, pokud by si vlastník odmítnul stanovy převzít). V případě, že adresát si zásilku nevyzvedne v úložní době nebo si ji odmítne vyzvednout, považuje se zásilka za doručenou třetím pracovním dnem od jejího odeslání (byla-li odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctým dnem od jejího odeslání).

Na doplněnou uvádím, že pokud stanovy daného SVJ neukládají statutárnímu orgánu SVJ povinnost doručit stanovy jednotlivým vlastníkům jednotek, právní úprava obsažená v občanském zákoníku jim toto neukládá. Dle § 1221 ve spojení s § 221 občanského zákoníku totiž zákon stanoví povinnost, aby aktuální znění stanov bylo uloženo v sídle SVJ.

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.