BAZ – bezplatné advokátní zastoupení. Záchranné lano pro členy výborů.

S novým občanským zákoníkem začala od 1. ledna 2015 platit majetková odpovědnost členů výborů za škody způsobené společenství. Co to v praxi znamená? Jako členi výborů odpovídáte svým vlastním majetkem za chyby, které při své činnosti způsobíte. Stát se to může dřív, než se nadějete. Měli byste tedy vědět o možnosti bezplatného advokátního zastoupení pro členy výborů.

BAZ - bezplatné advokátní zastoupení pro členy výboru

Neúmyslná chyba či neznalost, obzvlášť v dobrovolně vykonávané funkci jakou členství ve výboru je, bohužel zákon neomlouvá. Odpovědní jste vždy, a to dokonce i tehdy, způsobí-li chybu správcovská firma, kterou jste si na práci najali. A pojistka? Tam narazíte na řadu výluk. Aby byly pojistné podmínky splněné, měli byste se řídit poučkou: Vykonávejte svou funkci tak, jak vám nařizuje zákon, a předcházejte vzniku možných škod. Pojistky jsou dobrý sluha, ale špatný pán, který rozhodně neproplácí škodu těm, kteří nic nedělají, byť v „dobré“ víře, že alespoň nic nezkazí.

Nejzásadnější škody, které mohou nečinností výboru společenství vzniknout, je pozdní nebo žádné přihlášení SVJ k exekuci nebo k insolvenci jednoho ze spoluvlastníků. Dluh, o který touto chybou SVJ přijde, pak platí zodpovědný člen výboru z vlastní kapsy, a to i v případě, že se jednalo o chybu neúmyslnou. Jak taková situace může v praxi vypadat, jsme se zeptali přímo v jámě lvové, u Klusák Advokátní kancelář – Law firm, která se problematikou společenství vlastníků detailně zabývá.

Tito advokáti řeší týdně několik případů takto vzniklých škod. Nedávno například případ, kdy se v domě, kde sice sem tam někdo s platbou opozdí, ale kde dluhy prakticky nejsou, objevila insolvence starší paní. Ta v dobré víře ručila vnučce za spotřebitelský úvěr. Vnučka přišla o práci, úvěr přestala splácet a odjela do zahraničí. Paní se chvíli snažila vše zvládat, ale z důchodu to nešlo snadno. S několika platbami spojenými se SVJ se opozdila, až nemohla platit vůbec. Vznikl dluh vůči SVJ. Vnuk paní pomohl s insolvencí, kterou následně insolvenční soud vyvěsil mj. v katastru nemovitostí a v rejstřících. Výbor měl v tento moment pouhých 30 dnů, aby řádně zareagoval, a své pohledávky k insolventnímu řízení přihlásil. „Problém, který jsme řešili, vznikl, když výbor, resp. člen výboru odpovědný za finance, třiceti denní lhůtu nestihl, protože o insolvenci vůbec nevěděl. Společenství totiž nijak nemonitorovalo katastr a tam zapsané změny,“ říká Jana Obermajerová z advokátní kanceláře Klusák.

V momentě, kdy výbor navrhl chybějící peníze odepsat jako nedobytné, se zvedla vlna nevole ostatních spoluvlastníků, kteří nerozuměli, proč by měli platit za chybu člena výboru společně, zvláště, pokud je člen výboru za své chyby plně odpovědný svým veškerým majetkem. Argumenty byly vcelku logické, zákon si doslovně žádá, aby člen statutárního orgánu byl osobou způsobilou k výkonu činnosti. V zákoně je doslova psáno, že jednání jest rovnou nedbalé u osob, které nejsou péče řádného hospodáře schopny, ač to musely zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky, rozumějme rezignaci na svou funkci.

Dostanete-li se do stejné situace, můžete svou chybu uznat, a dluh z vlastní kapsy uhradit. Budete-li si ale myslet, že jste udělali maximum a za vzniklý dluh odpovědní nejste, nebo je za něj odpovědný jiný člen výboru, předseda nebo dokonce bývalý výbor, je pravděpodobné, že budete čelit žalobě. Nezapomeňte, že vaše odpovědnost trvá 3 roky nazpět, a i když třeba vše proběhne v klidu, nový výbor vás rok po té může za tuto skutečnost žalovat. Ten navíc bude náklady za právníky platit ze společných peněz, ovšem každý jednotlivý žalovaný člen bývalého výboru si obranu platí ze svého.

V nepříjemné situaci vás podrží BAZ

Náklady za advokátní zastoupení v soudním řízení se pohybují v desítkách až stu tisíc korun. Jako členové výboru, i bývalí, ale máte výhodu v tom, že můžete čerpat  BAZ – bezplatné advokátní zastoupení, a to využít u všech soudů v ČR vč. Ústavního. Znamená to, že tuto vysokou částku…

Přečtěte si celý článek v magazínu č. 3/2016. Stáhnout si ho můžete přímo zde.