Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

Souhlas vlastníků se zásahem do nosných zdí

Vlastník jedné bytové jednotky v našem domě připravuje stavební úpravy, kterými zasahuje do nosných zdí domu. V daném případě potřebuje k těmto úpravám stavební povolení, vč. statického posudku. Do jaké míry potřebuje souhlas ostatních majitelů jednotek v domě? Všech majitelů bytů, nebo jen určitého počtu? Ve stanovách našeho SVJ tato záležitost není konkrétně řešena. Děkuji za právní stanovisko, Dagmar Neradová.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Obecně platí, že vlastník jednotky nemůže svévolně zasáhnout do společných částí domu, aniž by k tomu měl souhlas příslušného orgánu společenství, tedy buď souhlas shromáždění nebo statutárního orgánu společenství (výboru nebo předsedy společenství).

Působnost shromáždění je přitom vymezena v § 1208 občanského zákoníku, ve kterém ovšem není explicitně uvedeno, že by shromáždění rozhodovalo o udělení souhlasu se zásahem do nosných zdí.

Dle mého názoru by proto byl nezbytný souhlas shromáždění pouze tehdy, pokud by v souladu s § 1208 písm. i) toto vyžadovaly stanovy daného společenství nebo v případě, že by si shromáždění tuto záležitost vyhradilo k rozhodování. Pokud tedy stanovy neobsahují takový požadavek ani si shromáždění otázku udělování souhlasu se zásahem do nosných zdí nevyhradilo, rozhoduje o tom, zda vlastníku udělit souhlas se zásahem do nosných konstrukcí, statutární orgán, tedy výbor nebo předseda společenství.

V případě, že stanovy zahrnují do pravomoci shromáždění udělování souhlasu k zásahu do nosných zdí, případně pokud si shromáždění tuto otázku vyhradilo k rozhodování, musí k zásahu do nosných zdí udělit souhlas shromáždění, a to většinou hlasů dle úpravy obsažené ve stanovách, jinak většinou hlasů stanovenou zákonem, tedy nadpoloviční většinou hlasů vlastníků přítomných na shromáždění.

 

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.