Udělení souhlasu s umístěním klimatizace

Potřebuji souhlas vlastníků nebo výboru SVJ, pokud si chci umístit klimatizační jednotku na střechu panelového domu? Jedná se o nenosnou část - přístavek určený pro výtah. Klimatizační jednotka by byla z boku tohoto přístavku a kondenzát odváděn na střechu. Dotaz: Petr Majer

MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Obecně platí, že vlastník jednotky nemůže svévolně zasáhnout do společných částí domu, aniž by k tomu měl souhlas příslušného orgánu společenství, tedy buď souhlas shromáždění nebo statutárního orgánu společenství. Střecha domu je přitom nepochybně společnou částí domu (byť se jedná o přístavek určený pro výtah).

Souhlas shromáždění se zásahem do společných částí

Otázkou je tedy pouze to, zda k umístění klimatizační jednotky na střechu domu je zapotřebí souhlasu shromáždění nebo statutárního orgánu (v daném případě výboru). Působnost shromáždění je přitom vymezena v § 1208 občanského zákoníku, ve kterém ovšem není explicitně uvedeno, že by shromáždění rozhodovalo o udělení souhlasu se zásahem do společných částí.

Dle mého názoru by proto byl nezbytný souhlas shromáždění pouze tehdy, pokud by v souladu s § 1208 písm. i) toto vyžadovaly stanovy daného společenství nebo v případě, že by si shromáždění tuto záležitost vyhradilo k rozhodování. Pokud tedy stanovy neobsahují takový požadavek, ani si shromáždění otázku udělování souhlasu se zásahem do střechy nevyhradilo, rozhoduje o tom, zda vlastníku udělit souhlas se zásahem do nosných konstrukcí, výbor.

Pravomoc shromáždění určují také stanovy

V případě, že stanovy zahrnují do pravomoci shromáždění udělování souhlasu k zásahu do střechy domu, případně pokud si shromáždění tuto otázku vyhradilo k rozhodování, musí k zásahu do střechy udělit souhlas shromáždění, a to většinou hlasů dle úpravy obsažené ve stanovách, jinak většinou hlasů stanovenou zákonem, tedy nadpoloviční většinou hlasů vlastníků přítomných na shromáždění.

ČTĚTE TAKÉ:  Sousedi kouří na balkonech a jiné vlastníky to obtěžuje. Jaké je řešení?