Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

Vlastníci zneužívají pojištění domu. Jak odmítnout plnění?

Naše SVJ je pojištěno u Allianz pojišťovny, jedná se o pojištění majetku a odpovědnost za škodu. Pokud máme bezeškodní rok, dostáváme bonifikace 5 % z ročního pojistného, pokud nastane pojistná událost, o bonifikaci přijdeme. Tato částka činí cca 2 500 Kč. Této skutečnosti zneužívají majitelé bytových jednotek a požadují pojistné plnění z pojištění domu, i když se pojistná událost stala v jejich bytě, protože ho nemají pojištěný.

Dotazem na Allianz pojišťovnu nám bylo sděleno, že je možné odmítnout plnění pojistné události, stačí i telefonicky. Potřebujeme právní postup k takovému odmítnutí, např. zda může rozhodnout pouze výbor SVJ, zda je nutné odsouhlasení členskou schůzí SVJ, a to na všechny události, nebo musí hlasovat o každé události samostatně? Dotaz: Pavel Nekola

MGR. JANa obermajerová, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Působnost shromáždění je upravena v § 1208 občanského zákoníku, ze kterého je zřejmé, že otázka rozhodování o odmítnutí pojistného plnění nepatří ze zákona do působnosti shromáždění.

Shromáždění si však může samo vyhradit, že bude rozhodovat v určitých záležitostech, resp. stanovy mohou rozšířit působnost shromáždění i o další záležitosti, tedy i o rozhodování o otázce uvedené v dotazu.

Pokud tedy stanovy nerozšiřují působnost shromáždění o rozhodování o odmítnutí pojistného plnění, ani si shromáždění samo tuto záležitost k rozhodování nevyhradilo, je k rozhodování v uvedené záležitosti oprávněn výbor.

 

Čtěte také další otázky a odpovědi z Právní poradny.