Vlastníci zneužívají pojištění domu. Jak odmítnout plnění?

Naše SVJ je pojištěno u Allianz pojišťovny, jedná se o pojištění majetku a odpovědnost za škodu. Pokud máme bezeškodní rok, dostáváme bonifikace 5 % z ročního pojistného, pokud nastane pojistná událost, o bonifikaci přijdeme. Tato částka činí cca 2 500 Kč. Této skutečnosti zneužívají majitelé bytových jednotek a požadují pojistné plnění z pojištění domu, i když se pojistná událost stala v jejich bytě, protože ho nemají pojištěný.

Dotazem na Allianz pojišťovnu nám bylo sděleno, že je možné odmítnout plnění pojistné události, stačí i telefonicky. Potřebujeme právní postup k takovému odmítnutí, např. zda může rozhodnout pouze výbor SVJ, zda je nutné odsouhlasení členskou schůzí SVJ, a to na všechny události, nebo musí hlasovat o každé události samostatně? Dotaz: Pavel Nekola

MGR. JANa obermajerová, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Působnost shromáždění je upravena v § 1208 občanského zákoníku, ze kterého je zřejmé, že otázka rozhodování o odmítnutí pojistného plnění nepatří ze zákona do působnosti shromáždění.

Shromáždění si však může samo vyhradit, že bude rozhodovat v určitých záležitostech, resp. stanovy mohou rozšířit působnost shromáždění i o další záležitosti, tedy i o rozhodování o otázce uvedené v dotazu.

Pokud tedy stanovy nerozšiřují působnost shromáždění o rozhodování o odmítnutí pojistného plnění, ani si shromáždění samo tuto záležitost k rozhodování nevyhradilo, je k rozhodování v uvedené záležitosti oprávněn výbor.

 

Čtěte také další otázky a odpovědi z Právní poradny.