Můžeme vymáhat sankci za neúčast na shromáždění, pokud je ve stanovách?

V nových stanovách máme ujednáno, že pokud vlastník nedorazí na shromáždění nebo alespoň nepředá plnou moc oprávněné osobě, dostane sankci 1000 Kč, která bude vymahatelná. Náš dotaz tedy zní, zda toto můžeme skutečně vyžadovat, nebo zda je taková sankce u soudu nevymahatelná? Dotaz poslal Jan Mlčoch a Ota Blail.

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Zákon vlastníkům jednotek neukládá povinnost účastnit se zasedání shromáždění společenství vlastníků. Otázkou tedy je, zda lze tuto povinnosti zakotvit do stanov, resp. zda porušení tohoto ustanovení lze ve stanovách také sankcionovat pokutou.

Dle mého názoru je to, zda se vlastník shromáždění účastní či nikoli, jeho výlučným právem, nikoli povinností a nelze jej proto za neúčast na zasedání shromáždění jakkoli sankcionovat, a to ani v případě, že takové ustanovení je obsaženo ve stanovách společenství vlastníků.

I v případě, že by byla tato sankce zakotvena do stanov, jednalo by se dle mého názoru o nevymahatelné ustanovení. Je ovšem pravdou, že na danou otázku dosud nejsou jednotné právní názory, a to, jak se na otázku sankcí za neúčast na zasedání shromáždění budou dívat soudy, proto nelze předjímat, a to až do přijetí příslušného judikátu.

Čtěte také další otázky a odpovědi z Právní poradny.