Změnili jsme stanovy během funkčního období výboru. Kdy mají být další volby?

Současný výbor SVJ byl zvolen v roce 2014 podle tehdy platných stanov na funkční období 4 roky. V roce 2016 byly shromážděním vlastníků schváleny nové stanovy, které prodloužily funkční období orgánů SVJ na 5 let. Kdy tedy mají být příští volby? Dotaz: Jaroslav Hrůza

MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRm

Na délku funkčního období těch členů volených orgánů společenství vlastníků, jejichž členství ve volených orgánech vzniklo před přijetím změny stanov, nemá přijatá změna vliv, ledaže by to bylo ve stanovách výslovně ujednáno. Nové funkční období členů volených orgánů bude tedy platit až pro ty členy, kteří budou do funkce zvoleni až po platnosti a účinnosti nových stanov.

Délka funkčního období volených členů

Jinými slovy, funkční období členů volených orgánů, kterým členství ve volených orgánech vzniklo před přijetím změny stanov, je 4 roky, pokud v souvislosti se změnou délky funkčního období nebylo do stanov zakotveno ustanovení, dle kterého se změna délky funkčního období vztahuje i na člen volených orgánů, kterým členství ve volených orgánech vzniklo před přijetím změny stanov.

ČTĚTE TAKÉ: Které dokumenty smí vlastník kopírovat a jak dlouho je SVJ musí uchovávat