§ 418 umí zastavit i promeškanou insolvenci

Kdo se s dlužníky zatím osobně nesetkal, možná mávne rukou, že se to jejich domu přece netýká. Vězte ale, že žádný z výborů, které nám poskytují své zkušenosti s insolvencí či exekucí, si dlužníka v domě také nezasloužil. A to ani v případě promeškaných lhůt při insolvenčních řízeních, kdy vám v daný okamžik vlastník jednotky ještě nic nedluží. Má však vůči SVJ pravidelné platby a na krku insolvenci kvůli jiným dluhům. Proč se i přesto musíte přihlásit k jeho insolvenčnímu řízení?

Slibující dlužník není řešení

Náš příběh je o vlastníkovi bytové jednotky, který opakovaně neplatil zálohy a nereagoval na ústní výzvy členek výboru, které s ním bydlely na patře. Předseda výboru Mgr. Kohoutek, který je zároveň soudním exekutorem, mu tedy jménem společenství zaslal k úhradě dluhu výzvu, a upozornil jej, že se nárok bude uplatňovat u soudu. Nastala fáze slibů, že dluh obratem uhradí. Pokud jste podobnou věc řešili také, jistě v ní poznáváte i své dlužníky.

Daný pán ovšem mezi sliby nelenil a podal sám na sebe insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře (aniž by výboru cokoli řekl) a insolvenční soud jeho návrhu vyhověl. „O insolvenci jsme nevěděli,“ říká zpětně předseda Mgr. Kohoutek a upřesňuje, že se celý případ odehrál již v roce 2009. „Po uplynutí lhůty pro přihlášení naší pohledávky do insolvenčního řízení s námi přestal dlužník nejen komunikovat, ale platit zálohy úplně.“

Zde nastává zajímavá fáze, která by mohla mnohým společenstvím ve vymáhání pomoc.

Pro SVJ se v této situaci nabízí často opomíjený § 418 insolvenčního zákona, který nakonec k pohledávce pomohl i bechyňskému SVJ z našeho příběhu. § 418 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona říká, že insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem, jestliže v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Převedeno na dění v SVJ: nebude-li dlužník v insolvenci hradit zálohy po výše zmíněnou dobu, můžete tento paragraf uplatnit. Ustanovení § 418 odst. 2 pak dále stanoví: Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Naše zjištění potvrzují i právníci Klusák Advokátní Kancelář, která se na oblast společenství vlastníků a bytových družstev specializuje. „Ano, čtyřistaosmnáctku využíváme často, soudcům se do ní moc nechce, tak je musíme vždy trochu probudit. Mají tendenci dlužníka bránit, i když podmínky oddlužení prokazatelně neplní,“ říká Mgr. Jana Obermajerová.

Předseda Kohoutek z bechyňského SVJ je zároveň soudním exekutorem, tedy právo mu není cizí,  a proto okamžitě začal hledat cestu, jak se domoci uspokojení pohledávky, která nebyla do insolvenčního řízení přihlášena. A tu ve shodě s Klusáky našel právě skrz zmíněné ustanovení § 418 insolvenčního zákona.

Kdy § 418 pomůže i vám

Je nám naprosto jasné, že výbory – neprávníci by se zřejmě do studia zákonů v podobné situaci nepustily, a pokud by neoslovily specializované právníky, o svou pohledávku by přišly. Je to jedna z možných škod, které na výbory číhají v jejich činnosti řádného hospodáře, ať už způsobené neznalostí nebo nepozorností. Právě proto je tak důležité, si takové zkušenosti sdílet a vysvětlit.

Je třeba uchopit situaci ze správné strany, najmout si právníky a neváhat se domoci plnění daného paragrafu. Skutečně erudovaná advokátní kancelář by vás na čtyřistaosmnáctku měla sama upozornit. Pokud tak nečiní, zřejmě se specializuje na jiný druh práva, a nemá v této oblasti takové zkušenosti. V tom případě doporučujeme vzít nohy na ramena a obrátit se jinam.

Neplní-li tedy dlužník v insolvenci nadále své povinnosti vůči SVJ, neplatí zálohy ani za další měsíce, podejte návrh na vydání platebního rozkazu (tzv. EPR) na pohledávky, které nebylo možné přihlásit do insolvenčního řízení. Projednání takové žaloby je přípustné i při probíhajícím insolvenčním řízení. Po právní moci soudem vydaného platebního rozkazu si nechte nařídit exekuci. Dále podejte k insolvenčnímu soudu návrh na zrušení schváleného oddlužení a rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem.

Jaká je právní praxe

Tak jako § 418 příliš nepraktikují věřitelé, není častým ani u soudních jednání. Cesta ke kýženému výsledku bude vyžadovat ještě dávku trpělivosti a výdrže. „Obvykle insolvenční soud nařídí jednání, kde nás pozve s tím, že se snaží úpadce upozornit na nutnost řádného plnění a vyhnout se tak zrušení již probíhající oddlužení. Proti tomu se vždy ohrazujeme a odkazujeme na jasnou formulaci zákona,“ říká Michal Klusák, hlavní partner Klusák Advokátní Kancelář. Ani u předsedy/exekutora Mgr. Kohoutka to neprobíhalo jednoduše. „Musím potvrdit, že insolvenční soud se zrušit oddlužení zdráhal. Při prvém jednání tak neučinil a nařídil další jednání, kam jsem byl předvolán,“ vzpomíná. „V něm už ale bylo vyhlášeno usnesení, že oddlužení formou plnění splátkovým kalendářem se ruší a na majetek dlužníka se prohlašuje konkurz.“

Dle oslovených právníků platí, že ustanovení § 418 odst. 1 insolvenčního zákona nedává soudu pouhou možnost oddlužení zrušit. Při naplnění stanovených podmínek soudu stanoví přímo povinnost oddlužení zrušit (viz. slovní spojení „soud zruší“). Cesta skrz § 418 tu za splnění daných podmínek tedy je. Budete ale se mnou snad souhlasit, když si dovolím podotknout, že lepší je problémům předcházet a vlastníky v insolvenčním rejstříku a jednotky v katastru nezávisle hlídat, aby neunikla možnost pro přihlášení pohledávky do kteréhokoliv řízení.

Stáhněte si celé číslo 2/2017 pro více informací!