Až 3 500 firem sídlí v jednom bytě

Předsedové a výbory mají rádi přehled. V některých otázkách je nutností, uvedeme-li například pohledávky za dlužníky a z nich plynoucí exekuce, insolvence a likvidace firem (vlastníků). V jiných případech jde spíše doplněk komplexnosti informací o domě.

Není tajemstvím, že umístění sídla firmy do bytu není nic složitého a je jedno, zda-li jednotku podnikatel vlastní nebo je pouze v nájmu. Je-li podnikatel v bytě nájemcem, potřebuje k umístění firmy na adresu bytu souhlas vlastníka, to ale situaci nijak zvlášť nekomplikuje. Je-li vlastníkem jednotky, může konat dle svého. Nastává pak absurdní situace, kdy v jednom bytě takto sídlí i deset firem, nicméně podle zákonů je vše v souladu.

Musíme podotknout, že živnostenský zákon vyžaduje v §17 a násl. označení provozovny a další maličkosti, ale přiznejme upřímně, ty příliš kontrolovány úřady nejsou. Ze stran podnikatelů jsou tyto podmínky víceméně ignorovány, a to i přes to, že za nesplnění podmínek živnostenského zákona, zvláště pak opakovaně, hrozí tučné pokuty.

RejstrikySVJ.cz nově doplnily do své služby čtvrtý rejstřík a jsou tak schopné jednoduchou formou monitorovat firmy, které jsou na adrese bytového domu registrovány. Oznamují také změny, tedy firmy, které přibudou či sídlo zruší.

Vědět je vždy lepší

Výbor s takovou informací nemusí nic dělat. Je to snad poprvé, co mu z výše uvedeného neplyne přímá povinnost. Pro výbory a předsedy, kteří chtějí mít o domě přehled, je to však nadmíru příjemná funkcionalita. Určitě i pomůže, pokud je výbor osloven s žádostí o označení takových provozoven na plášti budovy nebo obecně ve společných prostorách. Ne každý dům s takovou situací totiž v rámci orientačního systému v budově počítá.

Někteří vlastníci (nebo nájemníci) si z umisťování firem na adresu bytu udělali výhodný obchod. Ve firmě, jejíž sídlo do bytu umisťují, vůbec nemusí být společníky. Nejsou výjimkou situace, kdy si za jednu firmu nechávají platit až tisíc korun měsíčně a takových firem nasbírají třeba i tisíc. Konkrétním příkladem je SVJ na ulici Rybná 716/24 v Praze 1, kde je takto zapsáno přes 3500 firem. (zdroj: Aktuálně.cz)

„Stále častěji jsme dostávali dotazy, zda-li pohyb sídel a provozoven firem v domě neumíme sledovat. A odpověď našich programátorů byla, že umíme. Následně stačil jen malý krok k tomu, abychom data, která o firmách na adresách SVJ známe, zpřístupnili našim zákazníkům. A to jsme nyní udělali,” říká Radek Přibyl z obchodního ddělení RejstrikySVJ.cz. Nově tedy zákazníci této služby dostanou vyrozumění nejen při exekucích, insolvencích, dražebních vyhláškách týkajících se vlastníků a likvidacích firem vlastnících jednotky v domě, ale také při pohybu firem, které v domě sídlí, aniž by měly k SVJ jakýkoliv právní vztah.

Motivace podnikavců jsou různé. Obvykle se jedná právě o zisk z poplatku za umožnění zapsání sídla. Zde platí, že co není zakázáno, je povoleno. Jakkoliv je nelogické, mít sídlo firmy v bytě s tisícem dalších firem, obecně protizákonné to není. Firmy, které takové nabídky využívají, hledají výhodu v tom, že budou spadat pod místně příslušný finanční úřad, a tím pádem čerpat výhodu v podobě průměrné doby, za kterou mohou očekávat kontrolu. Například firma se sídlem na Praze 2 se vzhledem k množství zde registrovaných firem dočká kontroly jednou za 191 let. (zdroj Aktuálně.cz) Finanční úřady se pak na takové byty, potažmo domy, dívají jako na tzv. virtuální sídla. Hodlají tento nešvar postihovat a firmy přesouvat zpět do lokalit, odkud pocházejí jednatelé nebo kde je ve skutečnosti uskutečňovaná ekonomická činnost a jsou uložené účetní doklady. Rovněž je umožněno, aby taková firma byla kontrolovaná i jiným než místně příslušným úřadem. Není totiž pochyb o tom, že v jednom bytě nemůže sídlit a vykonávat ekonomickou činnost ani pět firem, natož pak desítky či stovky až tisíce.